Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Kultan

Martin Kultan
generálny riaditeľ | Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Je nevyhnutné zabezpečiť ochranu komunikácie a dát. Všetci si zvykli chrániť hmotný majetok, ochrana komunikácia a dát je žiaľ niekedy zanedbávaná.
Je nevyhnutné zabezpečiť ochranu komunikácie a dát. Všetci si zvykli chrániť hmotný majetok, ochrana komunikácia a dát je žiaľ niekedy zanedbávaná.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

rozhodne nie Nie. Znížilo by to dôveru vo férové zaobchádzanie a rovnosť podmienok pre všetkých.
Nie. Znížilo by to dôveru vo férové zaobchádzanie a rovnosť podmienok pre všetkých.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Áno. Lebo je to správne.
Áno. Lebo je to správne.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Nedá sa očakávať, že budú len rastové roky. Napriek tomu, že každý s tým tak trochu ráta.
Nedá sa očakávať, že budú len rastové roky. Napriek tomu, že každý s tým tak trochu ráta.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

vzťahy s kolegami Tak ako v súkromí, aj v práci sú vzťahy veľmi citlivé. A vzťahy ovplyvňujú aj ostatné faktory (vrátane platu a peňazí).
Tak ako v súkromí, aj v práci sú vzťahy veľmi citlivé. A vzťahy ovplyvňujú aj ostatné faktory (vrátane platu a peňazí).

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

skôr áno Áno, ale ako dobrovoľné, nie štátom nariadené, riešenie.
Áno, ale ako dobrovoľné, nie štátom nariadené, riešenie.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Áno. A nielen v lete.
Áno. A nielen v lete.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Na každého dlžníka a je vhodný iný spôsob. Žiaľ atraktivitu niektorých štát výrazne znížil, napríklad úpravami pri exekúciách, kde bráni veriteľovi efektívne vymôcť pohľadávky.
Na každého dlžníka a je vhodný iný spôsob. Žiaľ atraktivitu niektorých štát výrazne znížil, napríklad úpravami pri exekúciách, kde bráni veriteľovi efektívne vymôcť pohľadávky.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Dalo sa toho pokaziť aj viac...
Dalo sa toho pokaziť aj viac...

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Minimálna mzda je zbytočná. Žiaľ, zamestnancom v ničom nepomáha a je len a len predmetom lacných politických predstavení.
Minimálna mzda je zbytočná. Žiaľ, zamestnancom v ničom nepomáha a je len a len predmetom lacných politických predstavení.

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné Na penziu si sporím a plánujem sporiť aj naďalej. Toto nezmyselné zastropovanie dôchodkového veku ale na moje rozhodnutia nemá vplyv.
Na penziu si sporím a plánujem sporiť aj naďalej. Toto nezmyselné zastropovanie dôchodkového veku ale na moje rozhodnutia nemá vplyv.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Prvky umelej inteligencie už máme zavedené. Aj keď zatiaľ zďaleka nehrajú dominantnú rolu v našich riešeniach a stále sme vo fáze skúšania a učenia sa.
Prvky umelej inteligencie už máme zavedené. Aj keď zatiaľ zďaleka nehrajú dominantnú rolu v našich riešeniach a stále sme vo fáze skúšania a učenia sa.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Samozrejme, nedá sa zovšeobecňovať, ale celkovo na Slovensku málo investujeme do ľudského kapitálu. Mnoho ľudí a aj firiem investuje do seba a do ľudského kapitálu nemalé prostriedky, čas a energiu. A štát naopak často "investuje" mnoho do toho, aby ľudský kapitál kazil (demotivoval, populisticky uplácal, vyháňal zo Slovenska...).
Samozrejme, nedá sa zovšeobecňovať, ale celkovo na Slovensku málo investujeme do ľudského kapitálu. Mnoho ľudí a aj firiem investuje do seba a do ľudského kapitálu nemalé prostriedky, čas a energiu. A štát naopak často "investuje" mnoho do toho, aby ľudský kapitál kazil (demotivoval, populisticky uplácal, vyháňal zo Slovenska...).

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Omyl sa určite spraviť dá. A pri slovenskom daňovom systéme, ktorý zďaleka nie je prototypom jasného a transparentného systému, sú daňové omyly a veci "na hrane" určite časté.
Omyl sa určite spraviť dá. A pri slovenskom daňovom systéme, ktorý zďaleka nie je prototypom jasného a transparentného systému, sú daňové omyly a veci "na hrane" určite časté.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

skôr nie

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Určite nie. Štát má unikátnu schopnosť poškodiť spotrebiteľov a deformovať prostredie. A cenová regulácia je práve takým nástrojom.
Určite nie. Štát má unikátnu schopnosť poškodiť spotrebiteľov a deformovať prostredie. A cenová regulácia je práve takým nástrojom.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Nejde o univerzálny recept, ale v určitých situáciách sú tieto služby prínosné.
Nejde o univerzálny recept, ale v určitých situáciách sú tieto služby prínosné.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Rozhodne áno Najväčší vplyv na nás má miera a počet zamestnaných. Keďže na nich naložil štát obrovské bremeno platiť zvyšujúce sa odvody (naopak, za poistencov štátu, ktorých je väčšina, odvody stále znižuje). Preto akékoľvek spomalenie, ktoré začne mať vplyv na zamestnanosť, bude citeľné.
Najväčší vplyv na nás má miera a počet zamestnaných. Keďže na nich naložil štát obrovské bremeno platiť zvyšujúce sa odvody (naopak, za poistencov štátu, ktorých je väčšina, odvody stále znižuje). Preto akékoľvek spomalenie, ktoré začne mať vplyv na zamestnanosť, bude citeľné.