Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mervart

Jaroslav Mervart
riaditeľ | Chemosvit

Otázka Odpoveď Komentár

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Niekedy to vyzerá tak, že všetky problémy majú vyriešiť podnikatelia (zamestnávatelia): 1. sociálny balíček Ficovej vlády, 2. sociálny balíček, dovolenkové poukazy, prvé, druhé, tretie zvyšovanie minimálnej mzdy. Ďalej dostupnosť a kvalitu pracovnej sily v štýle "priprav si sám". A to všetko pri poklese hospodárskeho rastu na Slovensku aj vo svete. Obávam sa, že táto kombinácia objektívnych a subjektívnych (populistických) faktorov v krátkom čase môže byť pre veľký počet firiem reálne nebezpečná. A potom sa nedivme, že Slováci chcú byť radšej zamestnaní, ako by podnikali a zamestnávali iných.
Niekedy to vyzerá tak, že všetky problémy majú vyriešiť podnikatelia (zamestnávatelia): 1. sociálny balíček Ficovej vlády, 2. sociálny balíček, dovolenkové poukazy, prvé, druhé, tretie zvyšovanie minimálnej mzdy. Ďalej dostupnosť a kvalitu pracovnej sily v štýle "priprav si sám". A to všetko pri poklese hospodárskeho rastu na Slovensku aj vo svete. Obávam sa, že táto kombinácia objektívnych a subjektívnych (populistických) faktorov v krátkom čase môže byť pre veľký počet firiem reálne nebezpečná. A potom sa nedivme, že Slováci chcú byť radšej zamestnaní, ako by podnikali a zamestnávali iných.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy To aby na IT oddelení boli skúsení profesionáli, ako bývalý pracovník tohto oddelenia, považujem za veľmi dôležité. Týka sa to zabezpečenia všeobecne - internetu, intranetu, mailovej komunikácie, EDI, tak aj príležitostnej komunikácie. Takáto infraštruktúra musí byť dostatočne robustná a bezpečná, ale zároveň praktická a jednoduchá na používanie.
To aby na IT oddelení boli skúsení profesionáli, ako bývalý pracovník tohto oddelenia, považujem za veľmi dôležité. Týka sa to zabezpečenia všeobecne - internetu, intranetu, mailovej komunikácie, EDI, tak aj príležitostnej komunikácie. Takáto infraštruktúra musí byť dostatočne robustná a bezpečná, ale zároveň praktická a jednoduchá na používanie.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.
Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Skupina firiem Chemosvit prostredníctvom vlastnej Nadácie podporuje zdravotné, sociálne, kultúrne a športové aktivity v regióne. Prioritou, okrem vlastných zamestnancov a rodinných príslušníkov, je zameranie na dôchodcov, a tiež na deti a mládež.
Skupina firiem Chemosvit prostredníctvom vlastnej Nadácie podporuje zdravotné, sociálne, kultúrne a športové aktivity v regióne. Prioritou, okrem vlastných zamestnancov a rodinných príslušníkov, je zameranie na dôchodcov, a tiež na deti a mládež.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Áno, pretože je to výhodné pre obidve strany. Vo firme je počas prázdnin nedostatok pracovníkov kvôli dovolenkám, a na druhej strane študenti hľadajú možnosť si privyrobiť, a zároveň aj získať nejaké praktické skúsenosti. Praktizujeme to už viac rokov, a plánujeme aj ďalej.
Áno, pretože je to výhodné pre obidve strany. Vo firme je počas prázdnin nedostatok pracovníkov kvôli dovolenkám, a na druhej strane študenti hľadajú možnosť si privyrobiť, a zároveň aj získať nejaké praktické skúsenosti. Praktizujeme to už viac rokov, a plánujeme aj ďalej.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Skôr áno Na Slovensku sa nielen zákony, ale aj samotná filozofia prístupu k dôchodkovej tématike mení tak často, že je potrebné aby k tejto problematike pristúpil zodpovedne každý sám. Keď už zodpovednosť chýba našim politikom, musí ostať aspoň tam, kde sa tvoria hodnoty.
Na Slovensku sa nielen zákony, ale aj samotná filozofia prístupu k dôchodkovej tématike mení tak často, že je potrebné aby k tejto problematike pristúpil zodpovedne každý sám. Keď už zodpovednosť chýba našim politikom, musí ostať aspoň tam, kde sa tvoria hodnoty.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno V Chemosvite na tejto technológii pracujeme už dlhšie spolu s technológiami Industry 4.0, SCADA a automatizáciou pracovísk. V blízkej budúcnosti plánujeme v tomto projekte pokračovať so zapojením Technickej univerzity, Ústavu logistiky, a tiež ďalších partnerov.
V Chemosvite na tejto technológii pracujeme už dlhšie spolu s technológiami Industry 4.0, SCADA a automatizáciou pracovísk. V blízkej budúcnosti plánujeme v tomto projekte pokračovať so zapojením Technickej univerzity, Ústavu logistiky, a tiež ďalších partnerov.

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Skôr nie preto, že firmy majú tendenciu v nestabilnom a trvalom cost-saving prostredí myslieť skôr na krátkodobé ciele, štát by mal viac reagovať a vplývať na to, aby študijné smery odpovedali požiadavkám trhu, a keďže na slovenskom trhu je dnes nízka nezamestnanosť, ľudia nie sú nútení na sebe pracovať viac aby si našli dobrú prácu. Poznám však niektoré firmy, ktoré sa, ako dlhodobí zamestnávatelia, venujú aj vytváraniu podmienok pre vzdelávanie a odborný rast svojich zamestnancov, a kde aj na základe toho ľudia prichádzajú sami s návrhmi, ktoré by ich v tejto oblasti posunuli ďalej.
Skôr nie preto, že firmy majú tendenciu v nestabilnom a trvalom cost-saving prostredí myslieť skôr na krátkodobé ciele, štát by mal viac reagovať a vplývať na to, aby študijné smery odpovedali požiadavkám trhu, a keďže na slovenskom trhu je dnes nízka nezamestnanosť, ľudia nie sú nútení na sebe pracovať viac aby si našli dobrú prácu. Poznám však niektoré firmy, ktoré sa, ako dlhodobí zamestnávatelia, venujú aj vytváraniu podmienok pre vzdelávanie a odborný rast svojich zamestnancov, a kde aj na základe toho ľudia prichádzajú sami s návrhmi, ktoré by ich v tejto oblasti posunuli ďalej.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Som za podporu turistického ruchu, lebo Slovensko má v tomto smere veľký a nie veľmi využitý potenciál. Lenže skôr by som privítal dobudovanie diaľníc (konečne), ďalej siete cyklistických chodníkov,s nimi spojených rekreačných zariadení či reštaurácií. Tiež vytvorenie propagačných materiálov resp. aplikácií kde na mobiloch budú dostupné historické, turistické, voľnočasové aktivity, a pod. Rekreačné poukážky síce môžu čiastočne pomôcť, ale ako každé iné nesystémové riešenie sa dajú ľahko zneužiť. A tak sa môže stať, že prínos nebude zďaleka taký ako sa očakáva, hoci náklady na strane firiem dramaticky stúpnu.
Som za podporu turistického ruchu, lebo Slovensko má v tomto smere veľký a nie veľmi využitý potenciál. Lenže skôr by som privítal dobudovanie diaľníc (konečne), ďalej siete cyklistických chodníkov,s nimi spojených rekreačných zariadení či reštaurácií. Tiež vytvorenie propagačných materiálov resp. aplikácií kde na mobiloch budú dostupné historické, turistické, voľnočasové aktivity, a pod. Rekreačné poukážky síce môžu čiastočne pomôcť, ale ako každé iné nesystémové riešenie sa dajú ľahko zneužiť. A tak sa môže stať, že prínos nebude zďaleka taký ako sa očakáva, hoci náklady na strane firiem dramaticky stúpnu.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Skôr áno Povinná vojenská služba v primeranom rozsahu má dva aspekty. Prvým je obrana štátu, kde je určite lepšia širšia základňa, vyššia motivácia a získanie aspoň základných skúseností, ktoré sú potrebné pri obrane svojho štátu, jeho hodnôt a záujmov. Druhým je výchovný aspekt, v zmysle väčšej disciplinovanosti, zmyslu pre poriadok a formáciu, ktorá v dnešnej spoločnosti chýba. Keď môže byť základná vojenská služba prínosom pre Švajčiarsko a Izrael, môže byť aj pre Slovensko.
Povinná vojenská služba v primeranom rozsahu má dva aspekty. Prvým je obrana štátu, kde je určite lepšia širšia základňa, vyššia motivácia a získanie aspoň základných skúseností, ktoré sú potrebné pri obrane svojho štátu, jeho hodnôt a záujmov. Druhým je výchovný aspekt, v zmysle väčšej disciplinovanosti, zmyslu pre poriadok a formáciu, ktorá v dnešnej spoločnosti chýba. Keď môže byť základná vojenská služba prínosom pre Švajčiarsko a Izrael, môže byť aj pre Slovensko.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno Neistota a kolísanie dopytu bola sprievodným javom európskej ekonomiky už v 4. kvartáli 2018, a pokračuje ďalej. Nedá sa celkom hovoriť o ustálenom trende, ale práve o neistote, nedôvere vo vývoj trhu, spojenej s opatrnosťou a prípravou na možný negatívny scénar.
Neistota a kolísanie dopytu bola sprievodným javom európskej ekonomiky už v 4. kvartáli 2018, a pokračuje ďalej. Nedá sa celkom hovoriť o ustálenom trende, ale práve o neistote, nedôvere vo vývoj trhu, spojenej s opatrnosťou a prípravou na možný negatívny scénar.

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Pozitívne Z odbornej stránky skôr pozitívne, pretože pán Kažimír bol jedným z lepších ministrov. Čo sa týka politickej príslušnosti, verím že to s objektivitou a nestrannosťou zoberie vážne, podobne ako mnoho ľudí pred ním,keď sa dostalo na takúto alebo podobnú funkciu s rovnakými požiadavkami.
Z odbornej stránky skôr pozitívne, pretože pán Kažimír bol jedným z lepších ministrov. Čo sa týka politickej príslušnosti, verím že to s objektivitou a nestrannosťou zoberie vážne, podobne ako mnoho ľudí pred ním,keď sa dostalo na takúto alebo podobnú funkciu s rovnakými požiadavkami.

Myslíte si, že strata väčšiny strany D. Trumpa v Snemovni reprezentantov Spojených štátov zmení konfrontačnú obchodnú politiku prezidenta USA?

12.11.2018

rozhodne nie Nie, predpokladám teda skôr zostrenie politického boja z obidvoch strán. Výsledky budú samozrejme v rámci objektívnych možností, ktoré sú dané výsledkom volieb.
Nie, predpokladám teda skôr zostrenie politického boja z obidvoch strán. Výsledky budú samozrejme v rámci objektívnych možností, ktoré sú dané výsledkom volieb.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr nie Výhodou komunálnych volieb je to, že sa ani tak nevolia politické strany, ako konkrétni ľudia. V prípade ak je viacero kandidátov resp. vo väčších mestách považujem za najlepšiu formu spoznania kandidátov dobre moderované vzájomné televízne diskusie.
Výhodou komunálnych volieb je to, že sa ani tak nevolia politické strany, ako konkrétni ľudia. V prípade ak je viacero kandidátov resp. vo väčších mestách považujem za najlepšiu formu spoznania kandidátov dobre moderované vzájomné televízne diskusie.