Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Mervart

Jaroslav Mervart
riaditeľ | Chemosvit

Otázka Odpoveď Komentár

Ako vnímate takzvanú prvú pomoc pre ekonomiku – opatrenia, ktoré vláda odsúhlasila minulý víkend?

06.04.2020

Sú prvým krokom správnym smerom Komplexné opatrenie na podporu ekonomiky v čase pandémie musí zahŕňať rovnako živnostníkov, malé aj veľké podniky. Musí byť jednoduché a flexibilné, aby reagovalo na potreby rôznych firiem. Je potrebná otvorená a pravidelná komunikácia s priemyselnými zväzmi, pretože sme na jednej lodi. Pretože ak štát nepomôže firmám, o to viac problémov bude musieť v krátkom čase riešiť sám.
Komplexné opatrenie na podporu ekonomiky v čase pandémie musí zahŕňať rovnako živnostníkov, malé aj veľké podniky. Musí byť jednoduché a flexibilné, aby reagovalo na potreby rôznych firiem. Je potrebná otvorená a pravidelná komunikácia s priemyselnými zväzmi, pretože sme na jednej lodi. Pretože ak štát nepomôže firmám, o to viac problémov bude musieť v krátkom čase riešiť sám.

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

neviem/nevyjadrujem sa/iné S niektorými nomináciami súhlasím, na niektorých ministerských postoch mi však chýba odbornosť resp. potrebná kvalifikácia na výkon danej funkcie. Ak v tíme poradcov budú odborníci, a nenastanú tradičné "čistky" dalo by sa to manažérsky zvládnuť. Lebo dnes od novej vlády nečakáme dehonestáciu tej bývalej, ale reálnu a efektívnu prácu, pretože situácia si to vyžaduje!
S niektorými nomináciami súhlasím, na niektorých ministerských postoch mi však chýba odbornosť resp. potrebná kvalifikácia na výkon danej funkcie. Ak v tíme poradcov budú odborníci, a nenastanú tradičné "čistky" dalo by sa to manažérsky zvládnuť. Lebo dnes od novej vlády nečakáme dehonestáciu tej bývalej, ale reálnu a efektívnu prácu, pretože situácia si to vyžaduje!

Prečo chcú politické strany po voľbách urýchlene budovať cez miliardové úvery predovšetkým diaľnice?

03.02.2020

je to šanca rozdávať veľké verejné zákazky 1. Preto lebo cesty a najmä mosty sú v dezolátnom stave. 2. Preto, lebo je to už "tradičná" téma pred voľbami. 3. Preto, lebo sa na tom dobre zarába...
1. Preto lebo cesty a najmä mosty sú v dezolátnom stave. 2. Preto, lebo je to už "tradičná" téma pred voľbami. 3. Preto, lebo sa na tom dobre zarába...

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr nie Štrajk by mala byť len krajná, extrémna možnosť, ak sa už vyčerpali všetky ostatné. V inom prípade môže byť kontraproduktívny, pretože krátkodobý zisk (ak vôbec) je vysoko prevýšený dlhodobým poškodením vzťahov, čo sa samozrejme v praxi tiež prejaví. Príkladov na Slovensku by sa našlo viacero...
Štrajk by mala byť len krajná, extrémna možnosť, ak sa už vyčerpali všetky ostatné. V inom prípade môže byť kontraproduktívny, pretože krátkodobý zisk (ak vôbec) je vysoko prevýšený dlhodobým poškodením vzťahov, čo sa samozrejme v praxi tiež prejaví. Príkladov na Slovensku by sa našlo viacero...

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Skôr nie Pozitívne možem hodnotiť len projekty, ktoré sme vo firme úspešne zrealizovali, a ktoré vytvárajú dobré predpoklady pre budúcnosť. Negatívne hodnotím podmienky na podnikanie na Slovensku,kde prevláda populizmus nad odbornosťou, a krátkodobé záujmy politických strán nad dlhodobou perspektívou pre Slovensko. Vyššie spomínané legislatívne zásahy do podnikateľského prostredia nereflektujú ani pokles objednávok či recesiu na európskom trhu.
Pozitívne možem hodnotiť len projekty, ktoré sme vo firme úspešne zrealizovali, a ktoré vytvárajú dobré predpoklady pre budúcnosť. Negatívne hodnotím podmienky na podnikanie na Slovensku,kde prevláda populizmus nad odbornosťou, a krátkodobé záujmy politických strán nad dlhodobou perspektívou pre Slovensko. Vyššie spomínané legislatívne zásahy do podnikateľského prostredia nereflektujú ani pokles objednávok či recesiu na európskom trhu.

Privítali by ste celoplošnú fakturáciu bez DPH (tzv. systém reverse charge) na Slovensku?

09.12.2019

rozhodne áno

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Možnosť súťažiť a rásť Najviac si vážim slobodu, nielen v podnikateľskom smere, ale najmä slobodu slova, názoru a tlače. Z podnikateľského hľadiska je to konkurencia, súťaživosť, nové nápady a ich realizácia v tíme nadšených ľudí. Samozrejme za tým všetkým musia stáť hodnoty, na ktorých je dlhodobo západná civilizácia postavená, pretože bez ich rešpektovania stratíme všetko o čo sme sa ako vysokoškoláci v roku 1989 snažili.
Najviac si vážim slobodu, nielen v podnikateľskom smere, ale najmä slobodu slova, názoru a tlače. Z podnikateľského hľadiska je to konkurencia, súťaživosť, nové nápady a ich realizácia v tíme nadšených ľudí. Samozrejme za tým všetkým musia stáť hodnoty, na ktorých je dlhodobo západná civilizácia postavená, pretože bez ich rešpektovania stratíme všetko o čo sme sa ako vysokoškoláci v roku 1989 snažili.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Snaha o daňovú optimalizáciu Vyzerá to jednoducho špekulatívne... Slováci, ak majú čestné úmysly, by mali prispieť k náprave pomerov na Slovensku, a nie to riešiť týmto spôsobom.
Vyzerá to jednoducho špekulatívne... Slováci, ak majú čestné úmysly, by mali prispieť k náprave pomerov na Slovensku, a nie to riešiť týmto spôsobom.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno Niekedy to vyzerá tak, že všetky problémy majú vyriešiť podnikatelia (zamestnávatelia): 1. sociálny balíček Ficovej vlády, 2. sociálny balíček, dovolenkové poukazy, prvé, druhé, tretie zvyšovanie minimálnej mzdy. Ďalej dostupnosť a kvalitu pracovnej sily v štýle "priprav si sám". A to všetko pri poklese hospodárskeho rastu na Slovensku aj vo svete. Obávam sa, že táto kombinácia objektívnych a subjektívnych (populistických) faktorov v krátkom čase môže byť pre veľký počet firiem reálne nebezpečná. A potom sa nedivme, že Slováci chcú byť radšej zamestnaní, ako by podnikali a zamestnávali iných.
Niekedy to vyzerá tak, že všetky problémy majú vyriešiť podnikatelia (zamestnávatelia): 1. sociálny balíček Ficovej vlády, 2. sociálny balíček, dovolenkové poukazy, prvé, druhé, tretie zvyšovanie minimálnej mzdy. Ďalej dostupnosť a kvalitu pracovnej sily v štýle "priprav si sám". A to všetko pri poklese hospodárskeho rastu na Slovensku aj vo svete. Obávam sa, že táto kombinácia objektívnych a subjektívnych (populistických) faktorov v krátkom čase môže byť pre veľký počet firiem reálne nebezpečná. A potom sa nedivme, že Slováci chcú byť radšej zamestnaní, ako by podnikali a zamestnávali iných.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy To aby na IT oddelení boli skúsení profesionáli, ako bývalý pracovník tohto oddelenia, považujem za veľmi dôležité. Týka sa to zabezpečenia všeobecne - internetu, intranetu, mailovej komunikácie, EDI, tak aj príležitostnej komunikácie. Takáto infraštruktúra musí byť dostatočne robustná a bezpečná, ale zároveň praktická a jednoduchá na používanie.
To aby na IT oddelení boli skúsení profesionáli, ako bývalý pracovník tohto oddelenia, považujem za veľmi dôležité. Týka sa to zabezpečenia všeobecne - internetu, intranetu, mailovej komunikácie, EDI, tak aj príležitostnej komunikácie. Takáto infraštruktúra musí byť dostatočne robustná a bezpečná, ale zároveň praktická a jednoduchá na používanie.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.
Vývoj na trhu za posledných pár rokov svedčí najmä o nestabilite a výkyvoch, ohrozeniach ale aj príležitostiach. Na prípadný negatívny vývoj je teda povinnosť byť pripravený, či už v počte realizovaných alebo pripravovaných projektov. Veľmi dôležitá je ale aj schopnosť rýchlej reakcie na vývoj trhu resp. adaptácie na zmenené podmienky. Aj keď správanie trhu je nestabilné a turbulentné, netreba zabúdať o to viac na dlhodobú stratégiu, a jej systemtické uplatňovanie v praxi.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Skupina firiem Chemosvit prostredníctvom vlastnej Nadácie podporuje zdravotné, sociálne, kultúrne a športové aktivity v regióne. Prioritou, okrem vlastných zamestnancov a rodinných príslušníkov, je zameranie na dôchodcov, a tiež na deti a mládež.
Skupina firiem Chemosvit prostredníctvom vlastnej Nadácie podporuje zdravotné, sociálne, kultúrne a športové aktivity v regióne. Prioritou, okrem vlastných zamestnancov a rodinných príslušníkov, je zameranie na dôchodcov, a tiež na deti a mládež.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Áno, pretože je to výhodné pre obidve strany. Vo firme je počas prázdnin nedostatok pracovníkov kvôli dovolenkám, a na druhej strane študenti hľadajú možnosť si privyrobiť, a zároveň aj získať nejaké praktické skúsenosti. Praktizujeme to už viac rokov, a plánujeme aj ďalej.
Áno, pretože je to výhodné pre obidve strany. Vo firme je počas prázdnin nedostatok pracovníkov kvôli dovolenkám, a na druhej strane študenti hľadajú možnosť si privyrobiť, a zároveň aj získať nejaké praktické skúsenosti. Praktizujeme to už viac rokov, a plánujeme aj ďalej.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

skôr áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Skôr áno Na Slovensku sa nielen zákony, ale aj samotná filozofia prístupu k dôchodkovej tématike mení tak často, že je potrebné aby k tejto problematike pristúpil zodpovedne každý sám. Keď už zodpovednosť chýba našim politikom, musí ostať aspoň tam, kde sa tvoria hodnoty.
Na Slovensku sa nielen zákony, ale aj samotná filozofia prístupu k dôchodkovej tématike mení tak často, že je potrebné aby k tejto problematike pristúpil zodpovedne každý sám. Keď už zodpovednosť chýba našim politikom, musí ostať aspoň tam, kde sa tvoria hodnoty.