Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Nechala

Pavel Nechala
advokát | Nechala & Co. s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

skôr áno Výsledky volieb je potrebné rešpektovať. Záujmy Slovenska by mali byť na prvom mieste. A v tomto zmysle je potrebné držať novej vláde palce a podporiť ju pri dobrých krokoch. Podporou dobrej vlády je ale aj konštruktívna kritika a upozorňovanie na zlyhania.
Výsledky volieb je potrebné rešpektovať. Záujmy Slovenska by mali byť na prvom mieste. A v tomto zmysle je potrebné držať novej vláde palce a podporiť ju pri dobrých krokoch. Podporou dobrej vlády je ale aj konštruktívna kritika a upozorňovanie na zlyhania.

Rodiaca sa vláda avizuje výstavbu nájomných bytov. Čo by bola podľa vás najlepšia alternatíva?

16.03.2020

Vznik realitných fondov, kam by investovali DSS

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Bol by to nebezpečný výpadok príjmov NDS Populistický krok, ktorý jeho predkladatelia zdôvodňujú potrebou "zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva." V mnohých rodinách po jeho prijatí zasadnú ku stolu a budú rozhodovať čo spraviť s nečakaným príjmom vo výške 50 eur. Odporúčam im, odložiť na nové tlmiče, pneumatiky, blatníky a podobne.
Populistický krok, ktorý jeho predkladatelia zdôvodňujú potrebou "zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva." V mnohých rodinách po jeho prijatí zasadnú ku stolu a budú rozhodovať čo spraviť s nečakaným príjmom vo výške 50 eur. Odporúčam im, odložiť na nové tlmiče, pneumatiky, blatníky a podobne.

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno V prípade postupu autodopravcov ide skôr o tzv. lockout, keďže neriešia primárne zamestnanecký vzťah ale podnikateľské prostredie. Účinný je tento prostriedok v tom zmysle, že zvýrazní príslušný problém a donúti kompetentných rozhodovať. Väčšinou však ide o kozmetické ústupky a so záujmom médií upadne aj záujem o problémy štrajkujúcich.
V prípade postupu autodopravcov ide skôr o tzv. lockout, keďže neriešia primárne zamestnanecký vzťah ale podnikateľské prostredie. Účinný je tento prostriedok v tom zmysle, že zvýrazní príslušný problém a donúti kompetentných rozhodovať. Väčšinou však ide o kozmetické ústupky a so záujmom médií upadne aj záujem o problémy štrajkujúcich.

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Populistické opatrenie, ktoré prehlbuje vnímanie bánk verejnosťou ako zlého vykorisťovateľa. V skutočnosti však opäť siahnu viac do vreciek samotní občania. A napokon snahou nie je zlepšenie nakladania s verejnými prostriedkami, ale zaplatenie kampane vládnych strán peniazmi občanov.
Populistické opatrenie, ktoré prehlbuje vnímanie bánk verejnosťou ako zlého vykorisťovateľa. V skutočnosti však opäť siahnu viac do vreciek samotní občania. A napokon snahou nie je zlepšenie nakladania s verejnými prostriedkami, ale zaplatenie kampane vládnych strán peniazmi občanov.

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

vôbec

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Nedôvera v slovenský právny poriadok Zo samotnej informácie o vlastníckej štruktúre mimo SR nemožno vyvodzovať nekalé praktiky. Na druhej strane realizácie zložitej štruktúry v dvoch právnych systémoch spojená so zvýšenými nákladmi, má vždy svoju príčinu. A ak nehľadáme zlé úmysly, tak je minimálne vyjadrením nedôvery v slovenský právny poriadok.
Zo samotnej informácie o vlastníckej štruktúre mimo SR nemožno vyvodzovať nekalé praktiky. Na druhej strane realizácie zložitej štruktúry v dvoch právnych systémoch spojená so zvýšenými nákladmi, má vždy svoju príčinu. A ak nehľadáme zlé úmysly, tak je minimálne vyjadrením nedôvery v slovenský právny poriadok.

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Potrebné je očistiť podnikateľský sektor od špekulatívnych a nečestných praktík. Tieto opatrenia môžu na jednej strane obmedziť opakovanie nekalých praktík a tiež odradiť od účastí na pochybných obchodoch ďalších. Netreba však zabúdať, že ďalšie administratívne povinnosti by mali byť riešené elektronizáciou procesu. Predlžovanie zakladania firiem je vnímane ako negatívny faktor pre podnikateľské prostredie.
Potrebné je očistiť podnikateľský sektor od špekulatívnych a nečestných praktík. Tieto opatrenia môžu na jednej strane obmedziť opakovanie nekalých praktík a tiež odradiť od účastí na pochybných obchodoch ďalších. Netreba však zabúdať, že ďalšie administratívne povinnosti by mali byť riešené elektronizáciou procesu. Predlžovanie zakladania firiem je vnímane ako negatívny faktor pre podnikateľské prostredie.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie Dlhodobo sa profilujeme svojimi jasnými postojmi k nekalým praktikám. Výhodou je, že žiadne ponuky na vybavovanie a ani dotazy, či vieme vybaviť, nedostávame.
Dlhodobo sa profilujeme svojimi jasnými postojmi k nekalým praktikám. Výhodou je, že žiadne ponuky na vybavovanie a ani dotazy, či vieme vybaviť, nedostávame.

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno

Ako dlho trvá vo vašej firme proces zaškolenia zamestnanca a jeho plnohodnotná integrácia do kolektívu a procesov?

16.09.2019

pol roka až rok Práve preto je hodnota výberového procesu preceňovaná. Ak sa nepodarí aj odborne pripraveného pracovníka začleniť do kolektívu a zosúladiť s procesmi, budú narastať nedorozumenia a nedosahovanie očakávaných cieľov. Výsledkom je opakovanie výberového procesu.
Práve preto je hodnota výberového procesu preceňovaná. Ak sa nepodarí aj odborne pripraveného pracovníka začleniť do kolektívu a zosúladiť s procesmi, budú narastať nedorozumenia a nedosahovanie očakávaných cieľov. Výsledkom je opakovanie výberového procesu.

Na slovenskom bankovom trhu panuje až príliš široká konkurencia. Pociťujete to na lepšej kvalite služieb?

26.08.2019

Skôr nie Očakávam však, že PSD2 prinesie inovácie a úloha bánk sa podľa predpovedí analytikov bude zmenšovať. Inými slovami, kvalitnejšie, rýchlejšie a snáď aj bezpečnejšie služby prídu.
Očakávam však, že PSD2 prinesie inovácie a úloha bánk sa podľa predpovedí analytikov bude zmenšovať. Inými slovami, kvalitnejšie, rýchlejšie a snáď aj bezpečnejšie služby prídu.

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Počet kybernetických útokov iba pribúda, zraniteľnosť si mnohokrát neuvedomujú ani podnikatelia. Argument o vysokých nákladoch je najväčšou prekážkou zavedenia primeraných opatrení. Určitým prebudením bolo začatie uplatňovania GDPR, kde je bezpečnosť dôležitou zložkou. Stále však možno konštatovať, že sme urobili veľmi málo v tejto oblasti.
Počet kybernetických útokov iba pribúda, zraniteľnosť si mnohokrát neuvedomujú ani podnikatelia. Argument o vysokých nákladoch je najväčšou prekážkou zavedenia primeraných opatrení. Určitým prebudením bolo začatie uplatňovania GDPR, kde je bezpečnosť dôležitou zložkou. Stále však možno konštatovať, že sme urobili veľmi málo v tejto oblasti.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

chýbajúca rovnováha medzi prácou a súkromím

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Neplatí pre každého, ale ak chce dlžník ďalej podnikať a zachovať si meno, nemá záujem o vedenie súdneho konania voči svojej osobe a ani prípadné zverejnenie rozsudku.
Neplatí pre každého, ale ak chce dlžník ďalej podnikať a zachovať si meno, nemá záujem o vedenie súdneho konania voči svojej osobe a ani prípadné zverejnenie rozsudku.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr áno Aj keď by mali štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom na základe zákona, stretávame sa s neodôvodnenými požiadavkami, napr. v registračných a povoľovacích procesoch. Narúša sa tak princípu právnej istoty ako nedielnej súčasti právneho štátu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.
Aj keď by mali štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom na základe zákona, stretávame sa s neodôvodnenými požiadavkami, napr. v registračných a povoľovacích procesoch. Narúša sa tak princípu právnej istoty ako nedielnej súčasti právneho štátu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie