Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Nechala

Pavel Nechala
advokát | Nechala & Co. s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy Počet kybernetických útokov iba pribúda, zraniteľnosť si mnohokrát neuvedomujú ani podnikatelia. Argument o vysokých nákladoch je najväčšou prekážkou zavedenia primeraných opatrení. Určitým prebudením bolo začatie uplatňovania GDPR, kde je bezpečnosť dôležitou zložkou. Stále však možno konštatovať, že sme urobili veľmi málo v tejto oblasti.
Počet kybernetických útokov iba pribúda, zraniteľnosť si mnohokrát neuvedomujú ani podnikatelia. Argument o vysokých nákladoch je najväčšou prekážkou zavedenia primeraných opatrení. Určitým prebudením bolo začatie uplatňovania GDPR, kde je bezpečnosť dôležitou zložkou. Stále však možno konštatovať, že sme urobili veľmi málo v tejto oblasti.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

túto službu nevyužívame

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

chýbajúca rovnováha medzi prácou a súkromím

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta Neplatí pre každého, ale ak chce dlžník ďalej podnikať a zachovať si meno, nemá záujem o vedenie súdneho konania voči svojej osobe a ani prípadné zverejnenie rozsudku.
Neplatí pre každého, ale ak chce dlžník ďalej podnikať a zachovať si meno, nemá záujem o vedenie súdneho konania voči svojej osobe a ani prípadné zverejnenie rozsudku.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr áno Aj keď by mali štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom na základe zákona, stretávame sa s neodôvodnenými požiadavkami, napr. v registračných a povoľovacích procesoch. Narúša sa tak princípu právnej istoty ako nedielnej súčasti právneho štátu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.
Aj keď by mali štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom na základe zákona, stretávame sa s neodôvodnenými požiadavkami, napr. v registračných a povoľovacích procesoch. Narúša sa tak princípu právnej istoty ako nedielnej súčasti právneho štátu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Zvyšovanie minimálnej mzdy je nástrojom politického populizmu a najmä zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu na úkor zamestnávateľov. Verejná diskusia o zlepšovaní podmienok pracujúcich je unesená nesprávnym Smerom.
Zvyšovanie minimálnej mzdy je nástrojom politického populizmu a najmä zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu na úkor zamestnávateľov. Verejná diskusia o zlepšovaní podmienok pracujúcich je unesená nesprávnym Smerom.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Priestor pre zavádzanie inovácii je aj pri práci advokátov. LegTech sa veľmi dynamicky rozvíja.
Priestor pre zavádzanie inovácii je aj pri práci advokátov. LegTech sa veľmi dynamicky rozvíja.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr áno Nebojujeme s technologickým vývojom, skôr nás teší inovovať.
Nebojujeme s technologickým vývojom, skôr nás teší inovovať.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne áno Správa veci verejných sa týka všetkých občanov a aj keď si volíme zástupcov, nezbavuje ich to povinnosti podrobiť sa verejnej kontrole. Práve zlyhávanie volených zástupcov posilňuje volanie verejnosti po radikálnych až extrémistických riešeniach. Riešením ako radikalizácii spoločnosti zabrániť je práve posilňovanie dôvery verejnosti, napríklad aj zverejňovaním životopisov.
Správa veci verejných sa týka všetkých občanov a aj keď si volíme zástupcov, nezbavuje ich to povinnosti podrobiť sa verejnej kontrole. Práve zlyhávanie volených zástupcov posilňuje volanie verejnosti po radikálnych až extrémistických riešeniach. Riešením ako radikalizácii spoločnosti zabrániť je práve posilňovanie dôvery verejnosti, napríklad aj zverejňovaním životopisov.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie Štát má dostatočné iné regulačné nástroje, aby chránil slabšiu stranu - spotrebiteľa. Ako ukazujú problémy slovenských poľnohospodárov, nie sú to obchodné reťazce, ktoré ich ohrozujú.
Štát má dostatočné iné regulačné nástroje, aby chránil slabšiu stranu - spotrebiteľa. Ako ukazujú problémy slovenských poľnohospodárov, nie sú to obchodné reťazce, ktoré ich ohrozujú.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie Zamestnanci by ocenili viac vyššie mzdy a lepšie služby poskytovateľov ubytovacích zariadení ako administratívne náročné opatrenie s otáznym dopadom.
Zamestnanci by ocenili viac vyššie mzdy a lepšie služby poskytovateľov ubytovacích zariadení ako administratívne náročné opatrenie s otáznym dopadom.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno Budem voliť Roberta Mistríka, nakoľko okrem toho, že mi je blízke jeho hodnotové nazeranie, vedie reálnu volebnú kampaň, ktorou oslovuje širšie skupiny. Verím preto, že výsledky prieskumov odrážajú skutočné vnímanie kandidátov voličmi.
Budem voliť Roberta Mistríka, nakoľko okrem toho, že mi je blízke jeho hodnotové nazeranie, vedie reálnu volebnú kampaň, ktorou oslovuje širšie skupiny. Verím preto, že výsledky prieskumov odrážajú skutočné vnímanie kandidátov voličmi.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Skutočne sa ideme zaoberať touto otázkou? Ak by sme chceli vymenovať 10 problémov, ktoré má slovenská armáda, tak potreba povinnej vojenskej služby by sa tam nedostala.
Skutočne sa ideme zaoberať touto otázkou? Ak by sme chceli vymenovať 10 problémov, ktoré má slovenská armáda, tak potreba povinnej vojenskej služby by sa tam nedostala.

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie Ak sme úplne ako spoločnosť nerezignovali na budovanie právneho štátu, tak v tejto otázke nemôže mať pochybnosť ani odborná ani laická verejnosť.
Ak sme úplne ako spoločnosť nerezignovali na budovanie právneho štátu, tak v tejto otázke nemôže mať pochybnosť ani odborná ani laická verejnosť.

Pomohlo by vašej firme, ak by ostatné krajiny V4 prijali euro?

07.01.2019

Skôr áno Aj dnes som odpovedal na email, že z dôvodu konverzie z CZK na EUR a späť požaduje klient 90 dňovú splatnosť.
Aj dnes som odpovedal na email, že z dôvodu konverzie z CZK na EUR a späť požaduje klient 90 dňovú splatnosť.

Máte pocit, že sa tento rok posunulo Slovensko ďalej z hľadiska budovania uvedomelej občianskej spoločnosti a silnejšieho právneho štátu?

17.12.2018

rozhodne nie Naopak, kľúčové inštitúcie požívajú nízku mieru dôveryhodnosti verejnosti. A namiesto zlepšovania stavu, sú osočovaní zodpovednými tí, ktorí na problémy poukazujú.
Naopak, kľúčové inštitúcie požívajú nízku mieru dôveryhodnosti verejnosti. A namiesto zlepšovania stavu, sú osočovaní zodpovednými tí, ktorí na problémy poukazujú.