Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Resch

Alexander Resch
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | Všeobecná úverová banka, a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Mal by si podľa vás štát posilniť kompetencie v základnom a strednom školstve?

23.06.2014

skôr áno

Myslíte si, že nový prezident (pochádzajúci z biznis prostredia) pomôže zlepšiť spoločenské a podnikateľské prostredie na Slovensku?

16.06.2014

skôr áno

Mal by podľa vás štát naďalej podporovať biznis s obnoviteľnými zdrojmi energie?

02.06.2014

skôr áno

Má podľa vás význam riešiť vnútrofiremné podvody vlastných zamestnancov súdnou cestou?

26.05.2014

rozhodne áno

Európska komisia hovorí o zlepšujúcich sa vyhliadkach ekonomiky. Cítite oživenie vo vašej firme?

12.05.2014

skôr nie

Ako predovšetkým vnímate členstvo Slovenska v EÚ po desiatich rokoch od vstupu?

28.04.2014

ako ekonomický prínos

Môžu podľa vás technológie na sledovanie správania zákazníkov zvýšiť úspešnosť podnikania?

24.03.2014

skôr áno

Premieta sa podľa vás štátom proklamovaná podpora rodiny aj do reálnej sociálnej politiky?

17.03.2014

rozhodne áno

Predstavuje splnenie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálneho zákona o ochrane osobných údajov pre vašu firmu enormné zvýšenie finančnej a administratívnej záťaže?

03.02.2014

rozhodne áno

Majú podľa Vás etické kódexy v biznise zmysel? Sú viac ako len PR daných firiem?

27.01.2014

rozhodne áno

Zasiahnu vás prijaté zmeny v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa?

13.01.2014

skôr nie

Považujete maloobchod na Slovensku za zaujímavý investičný cieľ?

02.12.2013

skôr nie

Rozpočet na rok 2014 zvyšuje transparentnosť, ale zhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Ktorá z týchto charakteristík je podľa vás dôležitejšia?

18.11.2013

skôr udržateľnosť

Slovensko sa prepadá v rebríčkoch podnikateľského prostredia. Cítite to aj Vy vo Vašom podnikaní?

04.11.2013

rozhodne áno

Mal by podľa Vás štát presúvať na ľudí viac zodpovednosti za ich život v dôchodkovom veku?

28.10.2013

skôr áno

Mali by byť postihovaní členovia vlády za rozhodnutia, ktoré spôsobia štátu finančnú ujmu?

21.10.2013

skôr áno