Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Spišák

Robert Spišák
predseda predstavenstva | AZC

Otázka Odpoveď Komentár

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v menšom rozsahu ako v minulosti

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr áno

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr áno

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

skôr áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Skôr áno

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

rozhodne nie

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Drvivá väčšina tzv. daňových trestných činov je úmyselným. Trestné právo rozlišuje medzi priamym úmyslom (kedy páchateľ CHCEL porušiť záujem chránený trestným zákonom) a nepriamym úmyslom (kedy páchateľ VEDEL, že svojim konaním môže takéto porušenie spôsobiť A PRE PRÍPAD, ŽE HO SPOSOBÍ S TÝM BOL UZROZUMENÝ). Preukázanie úmyslu - či už priameho alebo nepriameho - je na orgánoch činných v trestnom konaní a na súdoch. Ide o výsostne odbornú tému, a to bez ohľadu na to, kto je podozrivým a ako veľmi je u koho (ne)populárny.
Drvivá väčšina tzv. daňových trestných činov je úmyselným. Trestné právo rozlišuje medzi priamym úmyslom (kedy páchateľ CHCEL porušiť záujem chránený trestným zákonom) a nepriamym úmyslom (kedy páchateľ VEDEL, že svojim konaním môže takéto porušenie spôsobiť A PRE PRÍPAD, ŽE HO SPOSOBÍ S TÝM BOL UZROZUMENÝ). Preukázanie úmyslu - či už priameho alebo nepriameho - je na orgánoch činných v trestnom konaní a na súdoch. Ide o výsostne odbornú tému, a to bez ohľadu na to, kto je podozrivým a ako veľmi je u koho (ne)populárny.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

rozhodne nie

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Ak niekto vysloví čo len jeden rozumný a vnútorne konzistentný argument, prečo a pre koho by to bolo dobré, dá sa o tom začať diskusia. Dovtedy to ani nie je nápad (či návrh), ale len výlev chorého mozgu (na úrovni tvrdenia, že Zem je plochá).
Ak niekto vysloví čo len jeden rozumný a vnútorne konzistentný argument, prečo a pre koho by to bolo dobré, dá sa o tom začať diskusia. Dovtedy to ani nie je nápad (či návrh), ale len výlev chorého mozgu (na úrovni tvrdenia, že Zem je plochá).