Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Dravecký

Rastislav Dravecký
riaditeľ | DSI Data, s.r.o., Námestovo

Otázka Odpoveď Komentár

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Skôr nie Nemyslím si, že ide o systémový problém, skôr o zlyhania jednotlivcov.
Nemyslím si, že ide o systémový problém, skôr o zlyhania jednotlivcov.

Ako hodnotíte nápad pevného dôchodkového stropu 64 alebo 65 rokov?

04.06.2018

veľmi negatívne Vnímam to ako čisto populistický krok. Miesto toho, aby volení zástupcovia riešili dôležité veci, mali dlhodobé plány a stratégiu, určovali smerovanie a motivovali ľudí, tak naslepo strieľajú témy, ktorými sa chcu zapáčiť časti voličov. Je to ako keby chceli uzákonením maximálnej teploty zastaviť globálne otepľovanie.
Vnímam to ako čisto populistický krok. Miesto toho, aby volení zástupcovia riešili dôležité veci, mali dlhodobé plány a stratégiu, určovali smerovanie a motivovali ľudí, tak naslepo strieľajú témy, ktorými sa chcu zapáčiť časti voličov. Je to ako keby chceli uzákonením maximálnej teploty zastaviť globálne otepľovanie.

Považujete za správne, že o voľbe riaditeľa RTVS rozhodujú predstavitelia politických strán?

15.05.2017

rozhodne nie

Pociťujete ako hendikep rastúci objem pracovných mikro úloh (email, chat, sociálne siete, web), na úkor sústredenej a hlbšej práce?

13.03.2017

Skôr nie

Existuje podľa vás na Slovensku osobnosť, ktorú by ste mohli označiť za osobnosť tohto roka?

12.12.2016

nie Časopis Time sa na osobnosť roka pozeral z pohľadu, kto najviac ovplyvnil dianie, či už negatívne alebo pozitívne. Vyšiel mu Donald Trump. Ak by som mal použiť rovnaký prístup pre Slovensko, napadá ma hneď niekoľko osobnosti. Žijeme však v dobe, kedy by sme mali zdôrazňovať skôr pozitívne dianie. A tu mám problém. Nenapadá ma okrem pána prezidenta Kisku žiadna osobnosť, ktorá významne a pozitívne ovplyvňovala celospoločenské dianie na Slovensku. On však už bol osobnosťou roka 2015.
Časopis Time sa na osobnosť roka pozeral z pohľadu, kto najviac ovplyvnil dianie, či už negatívne alebo pozitívne. Vyšiel mu Donald Trump. Ak by som mal použiť rovnaký prístup pre Slovensko, napadá ma hneď niekoľko osobnosti. Žijeme však v dobe, kedy by sme mali zdôrazňovať skôr pozitívne dianie. A tu mám problém. Nenapadá ma okrem pána prezidenta Kisku žiadna osobnosť, ktorá významne a pozitívne ovplyvňovala celospoločenské dianie na Slovensku. On však už bol osobnosťou roka 2015.

Ako by ste zhodnotili pôsobenie ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej vo vláde?

05.12.2016

pozitívne Je pozitívne, že pani ministerka realizuje svoje zámery a jej osoba ani ministerstvo doteraz nespôsobili žiadne kauzy. Očakával by som však, že ak je to dôsledok určitého morálneho kreditu, mala by jednoznačnejšie, priamejšie a aktívnejšie konať voči arogancii moci, ktorú niektorí jej kolegovia z vlády praktizujú.
Je pozitívne, že pani ministerka realizuje svoje zámery a jej osoba ani ministerstvo doteraz nespôsobili žiadne kauzy. Očakával by som však, že ak je to dôsledok určitého morálneho kreditu, mala by jednoznačnejšie, priamejšie a aktívnejšie konať voči arogancii moci, ktorú niektorí jej kolegovia z vlády praktizujú.

Vystúpi podľa vás Veľká Británia z Európskej únie?

20.06.2016

nie Je to tipovanie. Ale chcel by som, aby nevystúpila. Keď už sa niečo postaví, nemalo by sa to búrať, ale vylepšovať. Búranie je extrémne riesenie a k nemu by sa malo pristupovať veľmi zodpovedne a rozvážne. Postaviť niečo nové a lepšie sa nemusí podariť.
Je to tipovanie. Ale chcel by som, aby nevystúpila. Keď už sa niečo postaví, nemalo by sa to búrať, ale vylepšovať. Búranie je extrémne riesenie a k nemu by sa malo pristupovať veľmi zodpovedne a rozvážne. Postaviť niečo nové a lepšie sa nemusí podariť.

Ste za zrýchlenie procesu odobratia zbrane osobe so zmeneným zdravotným stavom?

13.04.2015

skôr áno

Pomáha vám v biznise oslabujúce sa euro?

07.04.2015

skôr nie Samozrejme záleží od typu podnikania, teda tento barometer nebude o prevládajúcom názore ale o vzorke zastúpených oblastí podnikania. Časť nákupov služieb a zariadení realizujeme v USD a tým pádom nam stúpli náklady.
Samozrejme záleží od typu podnikania, teda tento barometer nebude o prevládajúcom názore ale o vzorke zastúpených oblastí podnikania. Časť nákupov služieb a zariadení realizujeme v USD a tým pádom nam stúpli náklady.

Dôverujete tajným službám natoľko, že by ste akceptovali posilnenie ich pôsobenia vo firemnom prostredí na Slovensku?

23.03.2015

skôr nie Istotne je dobré mať v prípade podozrenia k dispozícii informácie, ktoré pomôžu efektívne chrániť bezpečnosť, identifikovať a usvedčovať páchateľov. Avšak predstava o systematickom zhromažďovaní dát a možnosti „vyťahovania“ správnych informácií ako z klobúka je nedôveryhodná. Pritom minimálne v oblasti elektronických sietí sme tu mali podľa môjho názoru prijateľné riešenie. Prevádzkovateľ služieb mal povinnosť zhromažďovať určité informácie a v prípade potreby ich podľa presných pravidiel poskytnúť kompetentným orgánom. Ak by preto jednotlivé subjekty, ktoré z podstaty svojej činnosti spracúvajú dáta, mali za povinnosť tieto dáta pre účely odhaľovania trestnej činnosti uchovávať a za určitých podmienok selektívne sprístupňovať, vnímam to ako bezpečnejšie a dôveryhodnejšie riešenie. Takto distribuované dáta predstavujú menšie riziko zneužitia ako centrálne sústredené dáta z ktorých je aj tak využiteľné len zanedbateľné promile. Dnes, po predbežnom opatrení Ústavného súdu o pozastavení účinnosti súvisiacej časti zákona o elektronických komunikáciách na podnet poslancov, mi je niekedy až ľúto vidieť bezmocných vyšetrovateľov neschopných účinne riešiť prípady trestnej činnosti v prostredí internetu. Poslanci tak v záujme ochrany, inak nespochybniteľných hodnôt, ohrozili iné hodnoty. Ale to už je iná téma.
Istotne je dobré mať v prípade podozrenia k dispozícii informácie, ktoré pomôžu efektívne chrániť bezpečnosť, identifikovať a usvedčovať páchateľov. Avšak predstava o systematickom zhromažďovaní dát a možnosti „vyťahovania“ správnych informácií ako z klobúka je nedôveryhodná. Pritom minimálne v oblasti elektronických sietí sme tu mali podľa môjho názoru prijateľné riešenie. Prevádzkovateľ služieb mal povinnosť zhromažďovať určité informácie a v prípade potreby ich podľa presných pravidiel poskytnúť kompetentným orgánom. Ak by preto jednotlivé subjekty, ktoré z podstaty svojej činnosti spracúvajú dáta, mali za povinnosť tieto dáta pre účely odhaľovania trestnej činnosti uchovávať a za určitých podmienok selektívne sprístupňovať, vnímam to ako bezpečnejšie a dôveryhodnejšie riešenie. Takto distribuované dáta predstavujú menšie riziko zneužitia ako centrálne sústredené dáta z ktorých je aj tak využiteľné len zanedbateľné promile. Dnes, po predbežnom opatrení Ústavného súdu o pozastavení účinnosti súvisiacej časti zákona o elektronických komunikáciách na podnet poslancov, mi je niekedy až ľúto vidieť bezmocných vyšetrovateľov neschopných účinne riešiť prípady trestnej činnosti v prostredí internetu. Poslanci tak v záujme ochrany, inak nespochybniteľných hodnôt, ohrozili iné hodnoty. Ale to už je iná téma.

Čo vás v minulosti najviac prekvapilo pod vianočným stromčekom?

15.12.2014

áno Predsa darček od Ježiška.
Predsa darček od Ježiška.

Navštevujete slovenské kúpele? Aké s nimi máte skúsenosti?

24.11.2014

zvažujem navštevovať kúpele

Darí sa podľa vás napĺňať očakávania, ktoré mali ľudia od Novembra 89?

10.11.2014

skôr áno Vo všeobecnosti prevládajú názory o sklamani, nespokojnosti, ale na druhej strane neexistujú bariéry. Každý môže robiť čokoľvek. Môžeme sa sa vyjadriť k veciam, ktoré sa nám nepáčia a v rámci vlastných možností a schopností ich môžeme ovplyvňovať. A to je jednoznačne pozitívny výsledok.
Vo všeobecnosti prevládajú názory o sklamani, nespokojnosti, ale na druhej strane neexistujú bariéry. Každý môže robiť čokoľvek. Môžeme sa sa vyjadriť k veciam, ktoré sa nám nepáčia a v rámci vlastných možností a schopností ich môžeme ovplyvňovať. A to je jednoznačne pozitívny výsledok.

Pociťujete oživenie trhu práce na vlastnom biznise?

13.10.2014

skôr nie

Ako vnímate, že médiá prechádzajú do rúk lokálnych investičných skupín?

22.09.2014

ako ohrozenie slobody tlače Vnímam to s obavou, či nebudú predmetné média skresľovať nejaké skutočnosti. Čitateľ nemá čas na to, aby si to overoval a preto si myslím, že dôvera v také média môže klesnúť. A to hlavne v prípadoch, keď budú investičné skupiny spájané s nejakými kauzami, alebo politickými kontaktmi a tlakmi.
Vnímam to s obavou, či nebudú predmetné média skresľovať nejaké skutočnosti. Čitateľ nemá čas na to, aby si to overoval a preto si myslím, že dôvera v také média môže klesnúť. A to hlavne v prípadoch, keď budú investičné skupiny spájané s nejakými kauzami, alebo politickými kontaktmi a tlakmi.

Aký je podľa vás postoj slovenskej vlády k rusko-ukrajinskému konfliktu?

18.08.2014

vyčkávací Myslím si, že to nie je len vecou vlády. Vláda by ale mala nájsť celospoločenskú odpoveď a prezentovať ju. Jednoznačný postoj vyžaduje od politikov veľmi veľa, zdá sa že viac, ako sú schopní naši zástupcovia uniesť.
Myslím si, že to nie je len vecou vlády. Vláda by ale mala nájsť celospoločenskú odpoveď a prezentovať ju. Jednoznačný postoj vyžaduje od politikov veľmi veľa, zdá sa že viac, ako sú schopní naši zástupcovia uniesť.

Mala podľa vás Európska únia prijať sprísnené sankcie voči Rusku?

04.08.2014

rozhodne áno Neexistuje dobré riešenie no neviem o lepšom riešení ako sankcie. Môžeme si len želať, aby sa problém vyriešil len prostredníctvom sankcií a to aj za cenu vážnych ekonomických dopadov pre Slovensko. Bojím sa len jedného - aby sa tieto dopady nestali nástrojom politickej súťaže našich politikov čím by sa naša spoločnosť hodnotovo ešte viac trieštila.
Neexistuje dobré riešenie no neviem o lepšom riešení ako sankcie. Môžeme si len želať, aby sa problém vyriešil len prostredníctvom sankcií a to aj za cenu vážnych ekonomických dopadov pre Slovensko. Bojím sa len jedného - aby sa tieto dopady nestali nástrojom politickej súťaže našich politikov čím by sa naša spoločnosť hodnotovo ešte viac trieštila.

Ako predovšetkým vnímate členstvo Slovenska v EÚ po desiatich rokoch od vstupu?

28.04.2014

ako záruku príslušnosti k Západu Súčasná situácia na východe je velmi dobrým odstrašujúcim príkladom.
Súčasná situácia na východe je velmi dobrým odstrašujúcim príkladom.

Môžu podľa vás technológie na sledovanie správania zákazníkov zvýšiť úspešnosť podnikania?

24.03.2014

rozhodne áno

Aký dosah má nulová inflácia na vaše podnikanie?

03.03.2014

stagnáciu cien nijako zvlášť nepociťujeme V našom odvetví (telco) ide skôr o stabilný faktor - náklady sa nezvyšujú a ceny poskytovaných služieb neklesajú.
V našom odvetví (telco) ide skôr o stabilný faktor - náklady sa nezvyšujú a ceny poskytovaných služieb neklesajú.