Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Verešvársky

Stanislav Verešvársky
technický riaditeľ | SWAN, a.s.

Otázka Odpoveď Komentár

Ste spokojní s personálnym zložením vlády Igora Matoviča?

23.03.2020

skôr áno Vláda začína svoje pôsobenie za ťažkých zdravotných, celospoločenských aj ekonomických okolností, tak verím, že jednotliví členovia sa sústredia na správne kroky a rozhodnutia. Personálne obsadenie dáva určité záruky, že sa jedná o odborníkov, ktorí nie sú zaťažení väzbami z minulosti.
Vláda začína svoje pôsobenie za ťažkých zdravotných, celospoločenských aj ekonomických okolností, tak verím, že jednotliví členovia sa sústredia na správne kroky a rozhodnutia. Personálne obsadenie dáva určité záruky, že sa jedná o odborníkov, ktorí nie sú zaťažení väzbami z minulosti.

Rodiaca sa vláda avizuje výstavbu nájomných bytov. Čo by bola podľa vás najlepšia alternatíva?

16.03.2020

Súkromné firmy podporené vhodnou legislatívou Aj by som navrhol Rakúsky model - štátna firma realizujúca výstavbu nájomných domov,keby sme na Slovensku nemali také katastrofálne a so železnou pravidelnosťou opakujúce sa skúsenosti so štátnymi manažérmi vo všetkých oblastiach. Štát reprezentovaný politicky nominovanými zástupcami sa správa ako veľmi zlý vlastník a nedokáže sa dlhodobo vysporiadať ani s najkrikľavejšími zlodejskými praktikami. Jednoducho pre Rakúsky model nám chýba rakúska etika, morálka a rakúske rešpektovanie pravidiel a zákonov širokými vrstvami obyvateľstva. Preto súkromné spoločnosti fungujúce s jasne zavedenými pravidlami sa mi javia ako schodné riešenie.
Aj by som navrhol Rakúsky model - štátna firma realizujúca výstavbu nájomných domov,keby sme na Slovensku nemali také katastrofálne a so železnou pravidelnosťou opakujúce sa skúsenosti so štátnymi manažérmi vo všetkých oblastiach. Štát reprezentovaný politicky nominovanými zástupcami sa správa ako veľmi zlý vlastník a nedokáže sa dlhodobo vysporiadať ani s najkrikľavejšími zlodejskými praktikami. Jednoducho pre Rakúsky model nám chýba rakúska etika, morálka a rakúske rešpektovanie pravidiel a zákonov širokými vrstvami obyvateľstva. Preto súkromné spoločnosti fungujúce s jasne zavedenými pravidlami sa mi javia ako schodné riešenie.

Predpokladáte, že aj vaša spoločnosť pocíti v súvislosti s koronavírusom negatívne následky?

09.03.2020

Pravdepodobne áno Najmä ak by prišlo k nutným opatreniam, pri ktorých by viacerí zamestnanci museli ísť do karantény. Pre danú situáciu sme vopred prijali preventívne a hygienické opatrenia, ale dnes (6.3.) sa na Slovensku vyskytol prvý prípad výskytu choroby, takže je veľmi dôležité, ako sa vírus bude/nebude ďalej šíriť a s akými dôsledkami.
Najmä ak by prišlo k nutným opatreniam, pri ktorých by viacerí zamestnanci museli ísť do karantény. Pre danú situáciu sme vopred prijali preventívne a hygienické opatrenia, ale dnes (6.3.) sa na Slovensku vyskytol prvý prípad výskytu choroby, takže je veľmi dôležité, ako sa vírus bude/nebude ďalej šíriť a s akými dôsledkami.

Akou známkou by ste ohodnotili činnosť končiacej Vlády SR?

24.02.2020

dobrá Napriek tomu, že sa krajine pomerne dobre ekonomicky darilo, nevyužila "dobré časy" na potrebné reformy.
Napriek tomu, že sa krajine pomerne dobre ekonomicky darilo, nevyužila "dobré časy" na potrebné reformy.

Smer a SNS chcú na mimoriadnej schôdzi schváliť zrušenie diaľničných známok. Aký je váš názor na tento krok?

17.02.2020

Bol by to nebezpečný výpadok príjmov NDS Je to nesystémový a populistický krok. Naprávať situáciu s neférovo nastavenou zmluvou s NDS tak, že zrušíme časť financovania je čistá populistická predvolebná hlúposť a určite neprospieva ďalšiemu rozvoju, výstavbe a prevádzkovaniu cestnej a diaľničnej siete na Slovensku.
Je to nesystémový a populistický krok. Naprávať situáciu s neférovo nastavenou zmluvou s NDS tak, že zrušíme časť financovania je čistá populistická predvolebná hlúposť a určite neprospieva ďalšiemu rozvoju, výstavbe a prevádzkovaniu cestnej a diaľničnej siete na Slovensku.

Od januára sa zmenil výpočet minimálneho dôchodku, ktorý dostane každý za 30 rokov práce bez ohľadu na výšku zaplateného poistného. Ako podľa vás ovplyvní táto zmena platenie odvodov?

27.01.2020

výrazne Celý dôchodkový systém je založený na solidarite a zásluhovosti. Princíp solidarity by teda mal byť dôvodom pri postupnom zvyšovaní minimálnych dôchodkov, aby seniorom aj nižšie dôchodky umožnili dôstojné životné podmienky. Ale malo by to byť realizované tak, aby sa zásadne neohrozoval ten druhý princíp zásluhovosti. A nie som si istý, či Sociálna poisťovňa priebežne disponuje dostatočnými prostriedkami pre zvyšovanie dôchodkov aj u ľudí, ktorí možno roky nemuseli platiť, a platili len minimálne poistné. Jednoducho povedané - aj bohatšie krajiny majú problémy s udržaním existujúcich dôchodkových systémov - preto mám vážnu pochybnosť, či takéto úpravy nie sú viac politickými predvolebnými gestami, ako premyslenými krokmi.
Celý dôchodkový systém je založený na solidarite a zásluhovosti. Princíp solidarity by teda mal byť dôvodom pri postupnom zvyšovaní minimálnych dôchodkov, aby seniorom aj nižšie dôchodky umožnili dôstojné životné podmienky. Ale malo by to byť realizované tak, aby sa zásadne neohrozoval ten druhý princíp zásluhovosti. A nie som si istý, či Sociálna poisťovňa priebežne disponuje dostatočnými prostriedkami pre zvyšovanie dôchodkov aj u ľudí, ktorí možno roky nemuseli platiť, a platili len minimálne poistné. Jednoducho povedané - aj bohatšie krajiny majú problémy s udržaním existujúcich dôchodkových systémov - preto mám vážnu pochybnosť, či takéto úpravy nie sú viac politickými predvolebnými gestami, ako premyslenými krokmi.

Od októbra 2020 bude možné, aby štát vymazal z obchodného registra neaktívne firmy, ktoré si nesplnia povinnosti. Využijú to podľa vás podnikatelia na to, aby sa zbavili nechcených firiem?

20.01.2020

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Považujete štrajk na Slovensku za účinný prostriedok na dosiahnutie stanoveného cieľa?

13.01.2020

skôr áno

Najmä do čoho by ste odporúčali investovať v roku 2020?

03.01.2020

akcie Ale dovolím si poslať aj k štandardnej odpovedi - odporúčania premyslene investovať do akcií - najmä mladým ľuďom poradiť, aby investovali do vzdelania. Je to "investícia s dobrou návratnosťou".
Ale dovolím si poslať aj k štandardnej odpovedi - odporúčania premyslene investovať do akcií - najmä mladým ľuďom poradiť, aby investovali do vzdelania. Je to "investícia s dobrou návratnosťou".

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Skôr áno Ale sú to "tvrdo odpracované zmeny" v rámci rozvojových programov, interných inovácií a adaptácií dobrých nápadov v prospech zlepšovania a skvalitňovania služieb zákazníkom, ako aj rastu a rozvoja spoločnosti a skupiny.
Ale sú to "tvrdo odpracované zmeny" v rámci rozvojových programov, interných inovácií a adaptácií dobrých nápadov v prospech zlepšovania a skvalitňovania služieb zákazníkom, ako aj rastu a rozvoja spoločnosti a skupiny.

Najmä o čom by podľa vás mala byť predvolebná kampaň politických strán?

25.11.2019

Boj proti mafii

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Deformuje to bankový sektor a zaplatíme to nakoniec všetci pri využívaní bankových služieb, lebo banky si nezmyselný náklad premietnu do poplatkov. Oveľa jednoduchšie by bolo prestať vymýšľať nezmyselné populistické míňanie. Takéto nesystémové kroky škodia celej krajine.
Deformuje to bankový sektor a zaplatíme to nakoniec všetci pri využívaní bankových služieb, lebo banky si nezmyselný náklad premietnu do poplatkov. Oveľa jednoduchšie by bolo prestať vymýšľať nezmyselné populistické míňanie. Takéto nesystémové kroky škodia celej krajine.

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Zodpovednosť za seba samého Hoci liberalizácia podnikania - a teda možnosť ekonomickej sebarealizácie predstavuje komplex prínosov - od možnosti realizácie dobrých nápadov, inovácií, cez možnosť osobného, profesionálneho a odborného napredovania, až po - dovtedy často nemysliteľný - príjem z podnikania. Ale spoločensko-ekonomická zmena dosiahnutá v roku 1989 je stále "nedokončená". Chýba dotiahnutie viacerých otázok vymožiteľnosti práva, upevnenie demokratických princípov v politickom systéme, korektné a efektívne fungovanie orgánov štátnej správy a samosprávy, postihovanie korupcie vo všetkých formách. A tiež, ako sa ukazuje, je tu aj nanajvýš aktuálna otázka - očistenie polície, súdnictva a prokuratúry. Lebo aj v Číne sa úspešne rozvíja ekonomické podnikanie, ale politická nesloboda tam pretrváva...
Hoci liberalizácia podnikania - a teda možnosť ekonomickej sebarealizácie predstavuje komplex prínosov - od možnosti realizácie dobrých nápadov, inovácií, cez možnosť osobného, profesionálneho a odborného napredovania, až po - dovtedy často nemysliteľný - príjem z podnikania. Ale spoločensko-ekonomická zmena dosiahnutá v roku 1989 je stále "nedokončená". Chýba dotiahnutie viacerých otázok vymožiteľnosti práva, upevnenie demokratických princípov v politickom systéme, korektné a efektívne fungovanie orgánov štátnej správy a samosprávy, postihovanie korupcie vo všetkých formách. A tiež, ako sa ukazuje, je tu aj nanajvýš aktuálna otázka - očistenie polície, súdnictva a prokuratúry. Lebo aj v Číne sa úspešne rozvíja ekonomické podnikanie, ale politická nesloboda tam pretrváva...

Ako ovplyvní navrhovaný rast minimálnej mzdy vaše podnikanie?

04.11.2019

minimálne V IT a Telekomunikačnej branži asi ťažko niekoho zamestnáte za minimálny plat. A celé tie povinné tance okolo minimálnej mzdy považujem len za trápny populizmus odborárov a pragmatickú snahu štátu zakrývanú akože záujmom o ľudí, ktorý nakoniec je len tvrdým prospechárskym záujmom, lebo na tom do štátnej kasy cez odvody a súvisiace platby takto získava navyše nezanedbateľné financie. Ale širokým masám ekonomicky negramotných voličov sa to evidentne páči, keďže majú ničím neopodstatnený dojem, že niekto za nich "bojuje".
V IT a Telekomunikačnej branži asi ťažko niekoho zamestnáte za minimálny plat. A celé tie povinné tance okolo minimálnej mzdy považujem len za trápny populizmus odborárov a pragmatickú snahu štátu zakrývanú akože záujmom o ľudí, ktorý nakoniec je len tvrdým prospechárskym záujmom, lebo na tom do štátnej kasy cez odvody a súvisiace platby takto získava navyše nezanedbateľné financie. Ale širokým masám ekonomicky negramotných voličov sa to evidentne páči, keďže majú ničím neopodstatnený dojem, že niekto za nich "bojuje".

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom Ich úlohou asi nie je samotná výstavba, ale skôr získanie nájomných bytov za čo najkorektnejších podmienok a finančných nákladov.
Ich úlohou asi nie je samotná výstavba, ale skôr získanie nájomných bytov za čo najkorektnejších podmienok a finančných nákladov.

Ako vnímate, ak sa slovenská firma zaregistruje v daňovom raji, napríklad na Cypre?

21.10.2019

Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

skôr áno Ale považujem to za trochu zjednodušený pohľad a riešenie. Viem si totiž dobre predstaviť situáciu s druhotnou platobnou neschopnosťou, spôsobenou nezaplatenými faktúrami a následnou exekúciou... Riešenie "akéhokoľvek očistenia" vedie cez dosiahnutie vyššej vymožiteľnosti práva na Slovensku a celkové zjednodušenie podnikateľského prostredia zdeformovaného neprehľadným daňovým a odvodovým zaťažením.
Ale považujem to za trochu zjednodušený pohľad a riešenie. Viem si totiž dobre predstaviť situáciu s druhotnou platobnou neschopnosťou, spôsobenou nezaplatenými faktúrami a následnou exekúciou... Riešenie "akéhokoľvek očistenia" vedie cez dosiahnutie vyššej vymožiteľnosti práva na Slovensku a celkové zjednodušenie podnikateľského prostredia zdeformovaného neprehľadným daňovým a odvodovým zaťažením.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Dá sa podľa vás hospodársky napredovať a zároveň chrániť životné prostredie?

30.09.2019

rozhodne áno Dokazuje to mnoho spoločností, ktoré ekologický prístup k výrobe, službám, nákupu, predaju aj obslužným činnostiam úspešne uplatňujú. A dá sa začať naozaj od jednoduchých záležitostí ako je dôsledná separácia odpadu a ďalšie opatrenia, ktorými motivujeme nielen jednotlivé pracovné tímy, ale aj jednotlivých zamestnancov, aby tieto princípy uplatňovali aj v súkromnom živote.
Dokazuje to mnoho spoločností, ktoré ekologický prístup k výrobe, službám, nákupu, predaju aj obslužným činnostiam úspešne uplatňujú. A dá sa začať naozaj od jednoduchých záležitostí ako je dôsledná separácia odpadu a ďalšie opatrenia, ktorými motivujeme nielen jednotlivé pracovné tímy, ale aj jednotlivých zamestnancov, aby tieto princípy uplatňovali aj v súkromnom živote.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno Aj keď to nie je triviálne - zaviesť dobrý a spravodlivý systém do praxe. Životné náklady v Bratislave a Poltári sú skutočne rozdielne. Práve včera som pozeral na cenové mapy nehnuteľností v korelácii s priemerným platom v danom meste/regióne. A paradoxne rovnaký byt v Bratislave predstavuje náklady až 16-ročného priemerného čistého platu, v porovnaní s cenou v iných mestách- Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, či Košiciach (kde je to cca 12-ročný priemerný čistý plat). Takže ten rozdiel je naozaj markantný, a aj pri vyšších platoch diskriminujúci.
Aj keď to nie je triviálne - zaviesť dobrý a spravodlivý systém do praxe. Životné náklady v Bratislave a Poltári sú skutočne rozdielne. Práve včera som pozeral na cenové mapy nehnuteľností v korelácii s priemerným platom v danom meste/regióne. A paradoxne rovnaký byt v Bratislave predstavuje náklady až 16-ročného priemerného čistého platu, v porovnaní s cenou v iných mestách- Trenčíne, Banskej Bystrici, Prešove, či Košiciach (kde je to cca 12-ročný priemerný čistý plat). Takže ten rozdiel je naozaj markantný, a aj pri vyšších platoch diskriminujúci.