Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Verešvársky

Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ | Danubiatel, a.s., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

áno, vždy

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Plánujeme s tým začať čoskoro Zatiaľ sme priame opatrenia na ochranu proti možnému príchodu recesie nerealizovali, ale vo financovaní väčších projektov sa snažíme postupovať prezieravo. No na druhej strane v telekomunikačnej oblasti nie je možné fungovať celkom bez rozvojových projektov a inovácií - znamenalo by to stagnáciu.
Zatiaľ sme priame opatrenia na ochranu proti možnému príchodu recesie nerealizovali, ale vo financovaní väčších projektov sa snažíme postupovať prezieravo. No na druhej strane v telekomunikačnej oblasti nie je možné fungovať celkom bez rozvojových projektov a inovácií - znamenalo by to stagnáciu.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Dokonca v rámci celej skupiny sme podporili vývoj darcovského portálu LudiaLudom.sk a jeho aktivity nielenže podporujeme celoročne, ale snažíme sa úspešne pre jeho podporu získať aj našich kolegov - zamestnancov skupiny podnikov Danubiatel.
Dokonca v rámci celej skupiny sme podporili vývoj darcovského portálu LudiaLudom.sk a jeho aktivity nielenže podporujeme celoročne, ale snažíme sa úspešne pre jeho podporu získať aj našich kolegov - zamestnancov skupiny podnikov Danubiatel.

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr áno Ale závisí to od konkrétneho charakteru a obsahu vykonávanej práce, a takisto aj od konkrétneho riešenia open space pracovísk. Netreba podceniť ergonómiu, aspoň čiastočné odhlučnenie a funkčnosť jednotlivých použitých prvkov. Za priaznivých okolnosti takéto riešenie podporuje spoluprácu v tíme a odbúrava zbytočné komunikačné bariéry a je aj nákladovo vhodným riešení pracoviska. Ale pri nevhodnom riešení môže vytvárať pracovné prostredie, kde sa jednotlivci zbytočne vyrušujú, takže treba postupovať premyslene už pri projektovaní a zariaďovaní riešenia.
Ale závisí to od konkrétneho charakteru a obsahu vykonávanej práce, a takisto aj od konkrétneho riešenia open space pracovísk. Netreba podceniť ergonómiu, aspoň čiastočné odhlučnenie a funkčnosť jednotlivých použitých prvkov. Za priaznivých okolnosti takéto riešenie podporuje spoluprácu v tíme a odbúrava zbytočné komunikačné bariéry a je aj nákladovo vhodným riešení pracoviska. Ale pri nevhodnom riešení môže vytvárať pracovné prostredie, kde sa jednotlivci zbytočne vyrušujú, takže treba postupovať premyslene už pri projektovaní a zariaďovaní riešenia.

Očakávate výraznejšie spomalenie ekonomického rastu Slovenska?

08.07.2019

skôr áno Aj keď asi mierne spomalenie. Ekonomický rast nie je možný do nekonečna. A automobilový priemysel, na ktorom "stojí ekonomika Slovenska" vykazuje všetky príznaky predkrízového spomalenia - emisné škandály, prechod na elektro mobilitu, znižovanie nákladov ...
Aj keď asi mierne spomalenie. Ekonomický rast nie je možný do nekonečna. A automobilový priemysel, na ktorom "stojí ekonomika Slovenska" vykazuje všetky príznaky predkrízového spomalenia - emisné škandály, prechod na elektro mobilitu, znižovanie nákladov ...

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti A samozrejme využívame služby personálnych agentúr aj pri hľadaní kvalifikovaných IT odborníkov, keďže v tomto segmente pracovného trhu je trvalý nedostatok. A keďže nás už poznajú, často nás same oslovia a ponúknu, ak majú zaujímavého kandidáta.
A samozrejme využívame služby personálnych agentúr aj pri hľadaní kvalifikovaných IT odborníkov, keďže v tomto segmente pracovného trhu je trvalý nedostatok. A keďže nás už poznajú, často nás same oslovia a ponúknu, ak majú zaujímavého kandidáta.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

plat Hoci to určite neplatí tak všeobecne, ako to vyzerá - keď človek zvolí plat, ako primárny faktor rozhodnutia odísť k inému zamestnávateľovi. Rozhoduje vždy komplex faktorov u zamestnávateľa - charakter práce, projekty, problematika a možnosť robiť nové, rozvojové, moderné veci, ohodnotenie, pracovný tím a priamy vedúci, benefitná politika zamestnávateľa, vzdelávanie, rozvoj a kariérny rast... A sú to samozrejme aj individuálne faktory : ambície, osobný rozvoj, vzdelávanie, napredovanie, kariéra, ohodnotenie. Múdry a zodpovedný zamestnávateľ všetky tieto faktory vníma a vyhodnocuje. Ale aj si uvedomuje známy fakt, že zamestnanec, ktorý príde len kvôli platu, pre plat aj odíde ...
Hoci to určite neplatí tak všeobecne, ako to vyzerá - keď človek zvolí plat, ako primárny faktor rozhodnutia odísť k inému zamestnávateľovi. Rozhoduje vždy komplex faktorov u zamestnávateľa - charakter práce, projekty, problematika a možnosť robiť nové, rozvojové, moderné veci, ohodnotenie, pracovný tím a priamy vedúci, benefitná politika zamestnávateľa, vzdelávanie, rozvoj a kariérny rast... A sú to samozrejme aj individuálne faktory : ambície, osobný rozvoj, vzdelávanie, napredovanie, kariéra, ohodnotenie. Múdry a zodpovedný zamestnávateľ všetky tieto faktory vníma a vyhodnocuje. Ale aj si uvedomuje známy fakt, že zamestnanec, ktorý príde len kvôli platu, pre plat aj odíde ...

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Je to jediná cesta, ak sa nechceme "utopiť v odpade". A spracovanie získanej suroviny je možné riešiť - je to príležitosť na nové postupy, technológie a inovácie. Aspoň by nás mala táto príležitosť motivovať. A štát môže recykláciu podporiť.
Je to jediná cesta, ak sa nechceme "utopiť v odpade". A spracovanie získanej suroviny je možné riešiť - je to príležitosť na nové postupy, technológie a inovácie. Aspoň by nás mala táto príležitosť motivovať. A štát môže recykláciu podporiť.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dostatočne Vláda ani trochu nevyužila dobré ekonomické časy pre zlepšenie podnikateľského prostredia. "Cielená podpora" zamestnanosti a regionálna podpora podnikateľských zámerov podnikateľské prostredie skôr deformovali ako stimulovali.
Vláda ani trochu nevyužila dobré ekonomické časy pre zlepšenie podnikateľského prostredia. "Cielená podpora" zamestnanosti a regionálna podpora podnikateľských zámerov podnikateľské prostredie skôr deformovali ako stimulovali.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie Ale "svoje skúsenosti" s úradmi mám, asi ako každý. Žiaľ aj z tohto roka a vôbec nie sú pozitívne. A hoci by som nepoužil výraz šikanovanie, aj nečinnosť súdu má na človeka vážne dopady, najmä keď sa ho priamo dotýka. Vtedy si človek uvedomí, čo je to tá naša nízka vymožiteľnosť práva v praxi...
Ale "svoje skúsenosti" s úradmi mám, asi ako každý. Žiaľ aj z tohto roka a vôbec nie sú pozitívne. A hoci by som nepoužil výraz šikanovanie, aj nečinnosť súdu má na človeka vážne dopady, najmä keď sa ho priamo dotýka. Vtedy si človek uvedomí, čo je to tá naša nízka vymožiteľnosť práva v praxi...

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

skôr nie Využívame na to Facebook už dlhšiu dobu ako doplnkovú formu marketingovej komunikácie.
Využívame na to Facebook už dlhšiu dobu ako doplnkovú formu marketingovej komunikácie.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Už roky mám v tom jasno - sporím si v 2. aj 3. pilieri, napriek štátnej propagande,že "sa mi to neoplatí". A samozrejme - ak je to možné - aj v "súkromnom pilieri". Pred viac ako rokom som si navyše zvýšil sporenie v 3. pilieri, nakoľko veľmi dobre viem, čo od tejto vlády, rovnako ako od predchádzajúcich vlád R. Fica môžem čakať. Nezodpovedne minú akékoľvek prostriedky zo Sociálnej poisťovne, či tie, ku ktorým sa dokážu "dostať" z DDS-iek cez krátenie príspevkov na sporenie, alebo ohlupovanie sporiteľov, aby prestúpili do 1. piliera. Akoby sme na Slovensku zabudli na pointu rozprávky "O troch grošoch"...
Už roky mám v tom jasno - sporím si v 2. aj 3. pilieri, napriek štátnej propagande,že "sa mi to neoplatí". A samozrejme - ak je to možné - aj v "súkromnom pilieri". Pred viac ako rokom som si navyše zvýšil sporenie v 3. pilieri, nakoľko veľmi dobre viem, čo od tejto vlády, rovnako ako od predchádzajúcich vlád R. Fica môžem čakať. Nezodpovedne minú akékoľvek prostriedky zo Sociálnej poisťovne, či tie, ku ktorým sa dokážu "dostať" z DDS-iek cez krátenie príspevkov na sporenie, alebo ohlupovanie sporiteľov, aby prestúpili do 1. piliera. Akoby sme na Slovensku zabudli na pointu rozprávky "O troch grošoch"...

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr áno Ale je to rozdielne podľa toho ako organizácia, firma chápe ten význam termínu "rozvoj ľudského kapitálu". A samozrejme vyvíja sa to v čase. No väčšina zamestnávateľov dnes dobre chápe dôležitosť programov a iniciatív pre rozvoj svojich pracovníkov. Ale na druhej strane limitujúcim faktorom vždy boli a sú ekonomické možnosti jednotlivých subjektov.
Ale je to rozdielne podľa toho ako organizácia, firma chápe ten význam termínu "rozvoj ľudského kapitálu". A samozrejme vyvíja sa to v čase. No väčšina zamestnávateľov dnes dobre chápe dôležitosť programov a iniciatív pre rozvoj svojich pracovníkov. Ale na druhej strane limitujúcim faktorom vždy boli a sú ekonomické možnosti jednotlivých subjektov.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

neviem /nevyjadrujem sa / iné

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie odvodov

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Má dostatok ekonomických, daňových a legislatívnych nástrojov ako upraviť vzťahy v ekonomike a obchode a nesystémové mimoriadne odvody a opatrenia voči cenotvorbe systém len deformujú.
Má dostatok ekonomických, daňových a legislatívnych nástrojov ako upraviť vzťahy v ekonomike a obchode a nesystémové mimoriadne odvody a opatrenia voči cenotvorbe systém len deformujú.