Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Bošňák

Matej Bošňák
vedúci partner EY na Slovensku | EY v SR

Otázka Odpoveď Komentár

Súhlasíte s pokračovaním a zdvojnásobením bankového odvodu, ktoré Ministerstvo financií SR navrhuje od budúceho roka?

18.11.2019

Rozhodne nie Myslím, že by už konečne bolo dobré sa vyvarovať takýchto nesystematických opatrení a skutočne sa zamyslieť nad predvídateľnosťou nášho podnikateľského prostredia, ktoré je tak často kritizované. Toto určite nepovzbudí potenciálnych investorov, lebo si logicky položia otázku, čo a v akej výške príde budúci týždeň. A kto to zaplatí ? Budúcej vláde to umožní zvýšiť dlh, ktorý raz bude treba splatiť (tipujem, že z našich daní) a banky sa s tým tiež nejak vysporiadajú vo svojej cenotvorbe alebo v horšom prípade obmedzením nejakých investícií alebo nákladov (napr. osobných). Takže občan zaplatí asi tak dvakrát.
Myslím, že by už konečne bolo dobré sa vyvarovať takýchto nesystematických opatrení a skutočne sa zamyslieť nad predvídateľnosťou nášho podnikateľského prostredia, ktoré je tak často kritizované. Toto určite nepovzbudí potenciálnych investorov, lebo si logicky položia otázku, čo a v akej výške príde budúci týždeň. A kto to zaplatí ? Budúcej vláde to umožní zvýšiť dlh, ktorý raz bude treba splatiť (tipujem, že z našich daní) a banky sa s tým tiež nejak vysporiadajú vo svojej cenotvorbe alebo v horšom prípade obmedzením nejakých investícií alebo nákladov (napr. osobných). Takže občan zaplatí asi tak dvakrát.

Akým spôsobom majú obce primárne zabezpečovať výstavbu nájomných bytov?

28.10.2019

v spolupráci so súkromným sektorom

Dlžníci s exekúciami na krku majú dostať stopku pri zakladaní nových firiem. Pomôže to podľa vás očistiť biznis od špekulantov?

14.10.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

príležitostne Žijeme v dobe, keď relevantné informácie majú veľkú hodnotu a ich zneužitie môže spôsobiť enormné škody. Nemyslím si, že šifrovanie a celková paranoja zo zneužitia je absolútne nevyhnutnou súčasťou života, ale opatrnosť podľa okolností je vždy na mieste. Osobne som názoru, že celkovo mailovú a telefonickú komunikáciu treba obmedziť na nevyhnutné minimum a nahradiť osobným kontaktom. Ono priveľa mailov a SMS sa vie vypomstiť.
Žijeme v dobe, keď relevantné informácie majú veľkú hodnotu a ich zneužitie môže spôsobiť enormné škody. Nemyslím si, že šifrovanie a celková paranoja zo zneužitia je absolútne nevyhnutnou súčasťou života, ale opatrnosť podľa okolností je vždy na mieste. Osobne som názoru, že celkovo mailovú a telefonickú komunikáciu treba obmedziť na nevyhnutné minimum a nahradiť osobným kontaktom. Ono priveľa mailov a SMS sa vie vypomstiť.

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v menšom rozsahu ako v minulosti

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Samozrejme. Máme čoraz viac seniorov a zároveň sa predlžuje doba dožitia. Na druhej strane v priemysle prebieha robotizácia, takže niektoré povolania budú zanikať a uvoľnovať ľudský kapitál. Vhodná konštelácia na preorientovanie časti pracujúcej populácie do sektora služieb pre seniorov. Už len dôchodky, aby rástli. Ale veď nechajme sa prekvapiť ďalšími socialnymi balíčkami :-).
Samozrejme. Máme čoraz viac seniorov a zároveň sa predlžuje doba dožitia. Na druhej strane v priemysle prebieha robotizácia, takže niektoré povolania budú zanikať a uvoľnovať ľudský kapitál. Vhodná konštelácia na preorientovanie časti pracujúcej populácie do sektora služieb pre seniorov. Už len dôchodky, aby rástli. Ale veď nechajme sa prekvapiť ďalšími socialnymi balíčkami :-).

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Skôr áno Je to zákon, ktorého účinky sa prejavia o mnoho volebných období neskôr (takýto tovar sa krásne predáva). Nevidel som odbornú diskusiu pred jeho prijatím, iba reakcie na túto skutočnosť. Myslím, že ide o predvolebný populizmus, ktorý môže mať negatívne dôsledky na generáciu súčasných pracujúcich. Nuž, treba to transparentne spočítať, urobiť osvetu a pravdepodobne to zodpovedne zmeniť (ako mnoho iných nápadov).
Je to zákon, ktorého účinky sa prejavia o mnoho volebných období neskôr (takýto tovar sa krásne predáva). Nevidel som odbornú diskusiu pred jeho prijatím, iba reakcie na túto skutočnosť. Myslím, že ide o predvolebný populizmus, ktorý môže mať negatívne dôsledky na generáciu súčasných pracujúcich. Nuž, treba to transparentne spočítať, urobiť osvetu a pravdepodobne to zodpovedne zmeniť (ako mnoho iných nápadov).

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie firemnej dane Zníženie dane z príjmu právnických osôb vie priniesť rýchlu úsporu pre firmy, ktorú môžu hneď reinvestovať a zároveň má potenciál prilákať nových investorov. V regióne máme totiž najvyššiu sadzbu a krajina začína byť nekonkurencieschopná. V dlhodobej perspektíve by určite pomohlo zníženie odvodov, umožnilo by rýchlejšie a flexibilnejšie rozhodnutia o zamestnávaní ľudí a v konečnom dôsledku by prinieslo výšší čistý príjem zamestnancom a takisto úsporu firmám.
Zníženie dane z príjmu právnických osôb vie priniesť rýchlu úsporu pre firmy, ktorú môžu hneď reinvestovať a zároveň má potenciál prilákať nových investorov. V regióne máme totiž najvyššiu sadzbu a krajina začína byť nekonkurencieschopná. V dlhodobej perspektíve by určite pomohlo zníženie odvodov, umožnilo by rýchlejšie a flexibilnejšie rozhodnutia o zamestnávaní ľudí a v konečnom dôsledku by prinieslo výšší čistý príjem zamestnancom a takisto úsporu firmám.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie Ak by štát prišiel s fundovanou analýzou prečo to robí, tak by sa dalo o tom uvažovat. Ostatný zásah do fungovania reťazcov formou špeciálneho odvodu , ale priniesom zdraženie pre spotrebiteľa. Takže odpoveď je : Štát nech sa do všetkého nepletie !
Ak by štát prišiel s fundovanou analýzou prečo to robí, tak by sa dalo o tom uvažovat. Ostatný zásah do fungovania reťazcov formou špeciálneho odvodu , ale priniesom zdraženie pre spotrebiteľa. Takže odpoveď je : Štát nech sa do všetkého nepletie !

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

rozhodne nie Rekreačné poukazy sú hlavne administratívna záťaž pre zamestnávateľov. Cestovnému ruchu by pomohli kvalitnejšie služby,lepšia doprava a zjednodušenie podnikania relevantných subjektov a nie takýto vynútený nezmysel.
Rekreačné poukazy sú hlavne administratívna záťaž pre zamestnávateľov. Cestovnému ruchu by pomohli kvalitnejšie služby,lepšia doprava a zjednodušenie podnikania relevantných subjektov a nie takýto vynútený nezmysel.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno Spokojní, motivovaní a angažovaní zamestnanci sú kľúčom k úspechu každej spoločnosti. Preto je zo strany spoločnosti(zamestnávateľa) nevyhnutné angažovanosť zamestnancov rozvíjať – poznať svojich kolegov, jasne formulovať požiadavky a očakávania zo strany spoločnosti, nachádzať príležitosti pre využitie ich potenciálu a zručností, zadávať im dostatočný priestor pri plnení zodpovedných úloh, poskytovať im spätnú väzbu, umožniť im kariérne rásť a odmeňovať ich za ich výkony a výsledky. Spoločnosť EY praktizuje interný koučing naprieč všetkými úrovňami a to výrazne prispieva k zvyšovaniu motivácie našich zamestnancov.
Spokojní, motivovaní a angažovaní zamestnanci sú kľúčom k úspechu každej spoločnosti. Preto je zo strany spoločnosti(zamestnávateľa) nevyhnutné angažovanosť zamestnancov rozvíjať – poznať svojich kolegov, jasne formulovať požiadavky a očakávania zo strany spoločnosti, nachádzať príležitosti pre využitie ich potenciálu a zručností, zadávať im dostatočný priestor pri plnení zodpovedných úloh, poskytovať im spätnú väzbu, umožniť im kariérne rásť a odmeňovať ich za ich výkony a výsledky. Spoločnosť EY praktizuje interný koučing naprieč všetkými úrovňami a to výrazne prispieva k zvyšovaniu motivácie našich zamestnancov.

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Myslím, že je to populistický nápad motivovaný sentimentom, že "vojna urobí z chlapca chlapa". Pre drvivú väčšinu účastníkov a aj pre hospodárstvo by to bola strata a ďaleko väčší zmysel má venovať sa po skončení štúdia vyštudovanej profesii. V čase, ked sa nevie parlament dohodnúť ani na dokumente o bezpečnostnej stratégii, je potencialne naháňanie mužov (a prečo nie aj žien ?) do kasárni nezmysel.
Myslím, že je to populistický nápad motivovaný sentimentom, že "vojna urobí z chlapca chlapa". Pre drvivú väčšinu účastníkov a aj pre hospodárstvo by to bola strata a ďaleko väčší zmysel má venovať sa po skončení štúdia vyštudovanej profesii. V čase, ked sa nevie parlament dohodnúť ani na dokumente o bezpečnostnej stratégii, je potencialne naháňanie mužov (a prečo nie aj žien ?) do kasárni nezmysel.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno

Ako vnímate, že podpredseda vlády a člen vedenia najsilnejšej strany sa plánuje stať guvernérom apolitickej NBS?

03.12.2018

Negatívne

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr áno Úprimne, som už trochu presýtený tých opakujúcich sa tvári a sľubov na bilboardoch popri našich rozbitých a zapchatých cestách, ale ja som obyvateľom obce pri Bratislave a tam kandidátov poznám, takže sa viem zodpovedne rozhodnúť.
Úprimne, som už trochu presýtený tých opakujúcich sa tvári a sľubov na bilboardoch popri našich rozbitých a zapchatých cestách, ale ja som obyvateľom obce pri Bratislave a tam kandidátov poznám, takže sa viem zodpovedne rozhodnúť.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Rozhodne politici Politici a len tí (najmä tí dlhopôsobiaci) sú zodpovední za nastavenie, resp. nenastavenie celého systému vzdelávania, ohodnotenia a spoločenské postavenie učiteľov. Rozumiem frustrácii učiteľov a vážim si tých, ktorý vnímajú svoju prácu ako poslanie. Stále by však mali mať na pamäti, že tie deti, ktoré im zverujeme za súčasný stav skutočne nemôžu.
Politici a len tí (najmä tí dlhopôsobiaci) sú zodpovední za nastavenie, resp. nenastavenie celého systému vzdelávania, ohodnotenia a spoločenské postavenie učiteľov. Rozumiem frustrácii učiteľov a vážim si tých, ktorý vnímajú svoju prácu ako poslanie. Stále by však mali mať na pamäti, že tie deti, ktoré im zverujeme za súčasný stav skutočne nemôžu.