Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Schrimpelová

Miroslava Schrimpelová
konateľka | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Čo podľa vás znamenajú výsledky parlamentných volieb pre ďalšie smerovanie krajiny?

03.03.2020

Nádej pre pozitívnu zmenu ... s rizikovými faktormi.
... s rizikovými faktormi.

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

rozhodne áno Napriek tabuľkovým systémom NIE SÚ výsledné brutto platy zamestnancov rovnaké, pretože každý zamestnávateľ (vo verejnej a štátnej správe) má právo/dosah na udelenie nepreberného množstva príplatkov a tým určuje výsledný plat zamestnanca.
Napriek tabuľkovým systémom NIE SÚ výsledné brutto platy zamestnancov rovnaké, pretože každý zamestnávateľ (vo verejnej a štátnej správe) má právo/dosah na udelenie nepreberného množstva príplatkov a tým určuje výsledný plat zamestnanca.

Bude podľa vás ďalšie zvyšovanie miezd bez adekvátneho rastu produktivity práce pre mnohé firmy likvidačné?

09.09.2019

Rozhodne áno už sa tak deje.
už sa tak deje.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

právna cesta

Čo je podľa vás hlavnou príčinou odchodu šikovných študentov do zahraničia?

04.09.2017

Nižšia kvalita slovenských škôl všetky Vami uvedené dôvody odchodu študentov sú správne: vyššia kvalita škôl v zahraničí (ich ranking) je nepopierateľná, ich absolventi majú lepšie pracovné príležitosti a následne životnú úroveň. Pridala by som ešte veľmi dôležitú skúsenosť život v zahraničí (akomkoľvek). Deti nám odchádzajú zo Slovenska a len mizivé percento sa ich vracia. Ak preskočíme 50-ročnú komunistickú éru, tak to tak bolo aj predtým.
všetky Vami uvedené dôvody odchodu študentov sú správne: vyššia kvalita škôl v zahraničí (ich ranking) je nepopierateľná, ich absolventi majú lepšie pracovné príležitosti a následne životnú úroveň. Pridala by som ešte veľmi dôležitú skúsenosť život v zahraničí (akomkoľvek). Deti nám odchádzajú zo Slovenska a len mizivé percento sa ich vracia. Ak preskočíme 50-ročnú komunistickú éru, tak to tak bolo aj predtým.

Ako vnímate aktuálne prebiehajúce protesty študentov voči korupcii?

12.06.2017

Veľmi pozitívne Vyborne, s entuziazmom a profesionalitou zorganizované meetingy velmi mladých ľudí, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné. Je to urcite po prvý krát v novodobej histórii Slovenska, kedy tak citlivo a kultivovane je vyjadrený názor. Táto generácia nam všetkým dáva nádej, ze politika nebude iba nástrojom moci bez kontroly. Aj ked to bude dlhy proces. Nuž republika Slovenská ma tiez iba dve desaťročia. Skoro ako tieto nase deti.
Vyborne, s entuziazmom a profesionalitou zorganizované meetingy velmi mladých ľudí, ktorým veci verejné nie sú ľahostajné. Je to urcite po prvý krát v novodobej histórii Slovenska, kedy tak citlivo a kultivovane je vyjadrený názor. Táto generácia nam všetkým dáva nádej, ze politika nebude iba nástrojom moci bez kontroly. Aj ked to bude dlhy proces. Nuž republika Slovenská ma tiez iba dve desaťročia. Skoro ako tieto nase deti.

Vláda dá tento rok na vysokoškolské vzdelávanie pol miliardy eur. Akú úlohu by mali vysoké školy pre spoločnosť splniť predovšetkým?

29.05.2017

neviem/nevyjadrujem sa /iné Vysoké školy by mali spĺňať dve úlohy. Jedna je príprava ľudí na výkon náročných profesií, čomu sa v súčasnom "trendy" neoliberálnom slovníku vraví "príprava pre trh práce". Avšak osvojenie si aj tých najkomplikovanejších rutín je tá menej dôležitá úloha. Vývoj poznania, technológií a spoločnosti prináša stále nové a nepredvídateľné potreby veľmi špecifických rol, expertíz a zodpovedností, na ktoré sa musíme adaptovať priebežne. Prognózy vývoja trhu práce a najmä vývoja profesií nemôžu byť zďaleka tak detailné, aby sa absolventi dali "produkovať" s dostatočným predstihom a vhľadom na zvládanie týchto neznámych výziev. Preto hlavnou úlohou vysokoškolského vzdelávania je pripravovať ľudí schopných vlastného vývinu, flexibilných, motivovaných, zvedavých, nastavených na prekračovanie vlastného horizontu. Práve preto by univerzity mali mať svoje centrá excelentnosti/inkubátory rozvoja mysle, ducha, poznania, kreativity. Na to však univerzity potrebujú zdroje a tie napokon sú aj v štáte - ibaže ináč alokované. A toto všetko napokon platí rovnako aj pre akékoľvek iné formy vzdelávania.
Vysoké školy by mali spĺňať dve úlohy. Jedna je príprava ľudí na výkon náročných profesií, čomu sa v súčasnom "trendy" neoliberálnom slovníku vraví "príprava pre trh práce". Avšak osvojenie si aj tých najkomplikovanejších rutín je tá menej dôležitá úloha. Vývoj poznania, technológií a spoločnosti prináša stále nové a nepredvídateľné potreby veľmi špecifických rol, expertíz a zodpovedností, na ktoré sa musíme adaptovať priebežne. Prognózy vývoja trhu práce a najmä vývoja profesií nemôžu byť zďaleka tak detailné, aby sa absolventi dali "produkovať" s dostatočným predstihom a vhľadom na zvládanie týchto neznámych výziev. Preto hlavnou úlohou vysokoškolského vzdelávania je pripravovať ľudí schopných vlastného vývinu, flexibilných, motivovaných, zvedavých, nastavených na prekračovanie vlastného horizontu. Práve preto by univerzity mali mať svoje centrá excelentnosti/inkubátory rozvoja mysle, ducha, poznania, kreativity. Na to však univerzity potrebujú zdroje a tie napokon sú aj v štáte - ibaže ináč alokované. A toto všetko napokon platí rovnako aj pre akékoľvek iné formy vzdelávania.

Veríte, že premiér Robert Fico myslí svoj boj proti korupcii vážne?

17.04.2017

rozhodne nie Prvoaprílová otázka.
Prvoaprílová otázka.

Učia sa deti v školách veci potrebné pre život?

04.01.2016

skôr áno Áno, pokiaľ ich učitelia v škole učia premýšlať, kriticky myslieť, hľadať riešenia a byť tvorivými. Teda informácie pretaviť do vedomostí, poznania. Škola je ale aj inštitúcia, ktorá už generácie socializuje - učí akceptovať iný názor, autority, poriadok.
Áno, pokiaľ ich učitelia v škole učia premýšlať, kriticky myslieť, hľadať riešenia a byť tvorivými. Teda informácie pretaviť do vedomostí, poznania. Škola je ale aj inštitúcia, ktorá už generácie socializuje - učí akceptovať iný názor, autority, poriadok.

Myslíte si, že postoje politických elít v Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku sa radikalizujú a odkláňajú od demokratických princípov?

16.11.2015

rozhodne áno áno, prikláňame sa na východ.
áno, prikláňame sa na východ.

Súhlasíte s tým, že Robert Fico ide žalovať kvôli utečeneckým kvótam Európsku úniu?

28.09.2015

rozhodne nie Robert Fico zbiera predvolebné body na Slovensku a podporuje paranoju a strach Slovákov.
Robert Fico zbiera predvolebné body na Slovensku a podporuje paranoju a strach Slovákov.

Ohrozujú podľa vás utečenci ekonomiku Európskej únie?

07.09.2015

rozhodne nie V žiadnom prípade. Všetci potrebujeme jesť, niekde bývať a niečo robiť. Nehovorí sa však o probléme vzdelania: všetci títo ľudia sa potrebujú naučiť jazyk krajiny, kde budú bývať, ich deti budú chodiť do školy a vzdelávať sa. NIKTO na Slovensku a takmer v celej EU sa nezaoberá problémom INKLUZIE týchto detí. Nie sú vytvorené štandardy, postupy, učebnice, učitelia nie sú pripravení na multikultúrne triedy. Toto je potrebné asap riešiť, pretože pokiaľ nedokážeme vzdelať a tak včleniť deti a ich rodičov do spoločnosti, budeme mať obrovský problém.
V žiadnom prípade. Všetci potrebujeme jesť, niekde bývať a niečo robiť. Nehovorí sa však o probléme vzdelania: všetci títo ľudia sa potrebujú naučiť jazyk krajiny, kde budú bývať, ich deti budú chodiť do školy a vzdelávať sa. NIKTO na Slovensku a takmer v celej EU sa nezaoberá problémom INKLUZIE týchto detí. Nie sú vytvorené štandardy, postupy, učebnice, učitelia nie sú pripravení na multikultúrne triedy. Toto je potrebné asap riešiť, pretože pokiaľ nedokážeme vzdelať a tak včleniť deti a ich rodičov do spoločnosti, budeme mať obrovský problém.

Sú podľa Vás slovenské firmy dostatočne inovatívne?

13.07.2015

rozhodne áno Musia byť.
Musia byť.

Dôverujete tajným službám natoľko, že by ste akceptovali posilnenie ich pôsobenia vo firemnom prostredí na Slovensku?

23.03.2015

nie a to v žiadnom pripade.
a to v žiadnom pripade.

Bude vám na politickej scéne chýbať SDKÚ?

08.12.2014

rozhodne nie

Čo z chystaných daňových zmien 2015 pocíti vaša spoločnosť najviac?

03.11.2014

zmeny v odpisoch Všetky zmeny sa dotknú našej firme, a ani jedna nebude pozitívna. Sme v situácii, kedy podnikateľské subjekty sú vyhlásené za nepriateľov štátu a sú systematicky perzekvované. Nebudem sa diviť, keď od januára príde k ďalšej vlne likvidácie a bankrotov podnikateľských jednotiek. A ak sa vláda pozrie do Maďarska, ešte sa má čím inšpirovať.
Všetky zmeny sa dotknú našej firme, a ani jedna nebude pozitívna. Sme v situácii, kedy podnikateľské subjekty sú vyhlásené za nepriateľov štátu a sú systematicky perzekvované. Nebudem sa diviť, keď od januára príde k ďalšej vlne likvidácie a bankrotov podnikateľských jednotiek. A ak sa vláda pozrie do Maďarska, ešte sa má čím inšpirovať.

Ako vnímate, že médiá prechádzajú do rúk lokálnych investičných skupín?

22.09.2014

je to prirodzený vývoj Je to v poriadku. Médiá a vzdelávanie sú oblasti, ktoré súkromný sektor môže ovplyvniť veľmi pozitívne. Z tejto strany určite hrozba selekcie informácií nehrozí.
Je to v poriadku. Médiá a vzdelávanie sú oblasti, ktoré súkromný sektor môže ovplyvniť veľmi pozitívne. Z tejto strany určite hrozba selekcie informácií nehrozí.

Elektrina má opäť zdražieť kvôli "zeleným" zdrojom, aj keď premiér sľúbil zlacnenie. Kto by mal znášať dodatočné náklady?

16.09.2014

zatvorme dotované hnedouhoľné bane, ktoré tiež zvyšujú ceny

Prinášajú odbory firmám a inštitúciám niečo pozitívne?

02.09.2014

rozhodne nie Nie. Dnes musia zamestnanci a zamestnávatelia „ťahať“ za rovnaký koniec motúza, ktorý sa volá profitabilita firmy.
Nie. Dnes musia zamestnanci a zamestnávatelia „ťahať“ za rovnaký koniec motúza, ktorý sa volá profitabilita firmy.

Myslíte, že na získanie eurofondov stačí dobrý projekt?

25.08.2014

áno Áno. Dobrý projekt napísaný v newspeaku úradníkov slovenských a bruselských.
Áno. Dobrý projekt napísaný v newspeaku úradníkov slovenských a bruselských.