Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Osuský

Tomáš Osuský
generálny riaditeľ | Hollen, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete používanie šifrovanej komunikácie pri citlivých obchodných informáciách za dôležité?

19.08.2019

nikdy Zatiaľ som nemal potrebu komunikovať šifrovane s mojimi obchodnými partnermi, ani to v budúcnosti neplánujem.
Zatiaľ som nemal potrebu komunikovať šifrovane s mojimi obchodnými partnermi, ani to v budúcnosti neplánujem.

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali Naše podnikanie v automobilovom priemysle je v podstate stále neisté a volatilné, aj keď treba povedať, že posledných 7 rokov bolo pre našu firmu veľmi úspešných. Náš business model je postavený na neustálom sledovaní nákladovosti na úrovni 11 pobočiek v 4 krajinách a pripravenosti začať s optimalizáciou okamžite ak sa vyskytne nepriaznivá situácia. V súčasnosti zdokonaľujeme náš kontrolingový nástroj, aby sme videli viac finančných detajlov nášho hospodárenia a sme opatrnejší pri výbere nových pracovníkov. Verím, že ak nás v budúcnosti čaká nejaká recesia, tak to nebude nič dramatické, ale normálna kríza, korekcia vyplývajúca z normálneho trhového cyklu.
Naše podnikanie v automobilovom priemysle je v podstate stále neisté a volatilné, aj keď treba povedať, že posledných 7 rokov bolo pre našu firmu veľmi úspešných. Náš business model je postavený na neustálom sledovaní nákladovosti na úrovni 11 pobočiek v 4 krajinách a pripravenosti začať s optimalizáciou okamžite ak sa vyskytne nepriaznivá situácia. V súčasnosti zdokonaľujeme náš kontrolingový nástroj, aby sme videli viac finančných detajlov nášho hospodárenia a sme opatrnejší pri výbere nových pracovníkov. Verím, že ak nás v budúcnosti čaká nejaká recesia, tak to nebude nič dramatické, ale normálna kríza, korekcia vyplývajúca z normálneho trhového cyklu.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Na exekutívne pozície používame kombináciu executive search, s priamym hľadaním na portáloch a oslovením svojich známych, ktorí nám dávajú tipy. Spoľahnúť sa iba na executive search agentúry nám neprinieslo očakávaný výsledok.
Na exekutívne pozície používame kombináciu executive search, s priamym hľadaním na portáloch a oslovením svojich známych, ktorí nám dávajú tipy. Spoľahnúť sa iba na executive search agentúry nám neprinieslo očakávaný výsledok.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Áno, nech to máme pod kontrolou.
Áno, nech to máme pod kontrolou.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno Tradične sa u nás cez letné prázdniny zamestnávajú študenti, väčšinou deti našich zamestnancov, a je to pre nás istá pomoc a určite pre študentov zaujímavá prax.
Tradične sa u nás cez letné prázdniny zamestnávajú študenti, väčšinou deti našich zamestnancov, a je to pre nás istá pomoc a určite pre študentov zaujímavá prax.

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

osobný kontakt V našej spoločnosti sa najlepšie osvedčil pri vymáhaní pohľadávok práve osobný kontakt. Ak sa správne naformuluje problém a stanovisko našej spoločnosti, a doloží sa reálnymi faktami, a s troškou pozitívneho osobnostného šarmu, potom je pravdepodobnosť zaplatenia pohľadávky veľmi vysoká. Ak to niekedy nezaberie, tak potom sú nápomocné aj inkasné spoločnosti alebo právna cesta.
V našej spoločnosti sa najlepšie osvedčil pri vymáhaní pohľadávok práve osobný kontakt. Ak sa správne naformuluje problém a stanovisko našej spoločnosti, a doloží sa reálnymi faktami, a s troškou pozitívneho osobnostného šarmu, potom je pravdepodobnosť zaplatenia pohľadávky veľmi vysoká. Ak to niekedy nezaberie, tak potom sú nápomocné aj inkasné spoločnosti alebo právna cesta.

Akou známkou by ste ohodnotili opatrenia vlády na podporu podnikateľského prostredia za posledné tri roky?

27.05.2019

dobre Za 3 roky tejto vlády je to u mňa za 3. Miesto stransparentňovania a zjednodušovania podnikateľského prostredia dostávajú podnikatelia polená pod nohy. Neviem, prečo nám vláda nariaďuje, aké odmeny, aké benefity máme svojim zamestnancom vyplácať, a miesto toho, aby vytvárali rovnaké podmienky pre všetkých, preferujú svojich vyvolených. Máme šťastie, že práve žijeme v dobe prosperity, keď sú všetky tieto nerozumné opatrenia vlády prekryté vysokým ekonomickým rastom a vysokou zamestnanosťou. Čiže vcelku dobre sa máme nie preto, že máme "rozumnú" vládu s "rozumnými" opatreniami, ale preto, že sa našťastie darí silným Európskym krajinám, hlavne Nemecku, ktoré ťahá aj našu ekonomiku navzdory našej voči podnikateľom nesýstemovej vládnej stratégie.
Za 3 roky tejto vlády je to u mňa za 3. Miesto stransparentňovania a zjednodušovania podnikateľského prostredia dostávajú podnikatelia polená pod nohy. Neviem, prečo nám vláda nariaďuje, aké odmeny, aké benefity máme svojim zamestnancom vyplácať, a miesto toho, aby vytvárali rovnaké podmienky pre všetkých, preferujú svojich vyvolených. Máme šťastie, že práve žijeme v dobe prosperity, keď sú všetky tieto nerozumné opatrenia vlády prekryté vysokým ekonomickým rastom a vysokou zamestnanosťou. Čiže vcelku dobre sa máme nie preto, že máme "rozumnú" vládu s "rozumnými" opatreniami, ale preto, že sa našťastie darí silným Európskym krajinám, hlavne Nemecku, ktoré ťahá aj našu ekonomiku navzdory našej voči podnikateľom nesýstemovej vládnej stratégie.

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie Nie, v mojich pozíciach v nadnárodných firmách som sa nestretol so šikanovaním zo strany verejnej moci. Náznaky tam boli, ale nakoniec sa to nikdy nepretransformovalo do reálnej šikany, alebo nátlaku.
Nie, v mojich pozíciach v nadnárodných firmách som sa nestretol so šikanovaním zo strany verejnej moci. Náznaky tam boli, ale nakoniec sa to nikdy nepretransformovalo do reálnej šikany, alebo nátlaku.

Využívate vo vašej firme Instagram na marketingovú komunikáciu s vašimi zákazníkmi?

13.05.2019

rozhodne nie Na PR komunikáciu sa našimi zákazníkmi a spolupracovníkmi používame Facebook.
Na PR komunikáciu sa našimi zákazníkmi a spolupracovníkmi používame Facebook.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

rozhodne áno Určite, veď aj ja sa blížim seniórnemu veku :). Ale vážne, seniorov je v EÚ, na Slovensku, ale aj v iných oblastiach sveta čoraz viac a dovolím si povedať, že sa seniorom bude dariť v budúcnosti lepšie ako dnes a preto by sa mali firmy sústrediť na tento perspektívne atraktívny trhový segment. Taktiež by som pripomenul aj možnosť zamestnať seniorov a v niektorých oblastiach ich uprednostniť pred mladšími ročníkmi, pretože u seniora sa môže veľmi dobre skombinovať väčšia skúsenosť s menšími nárokmi na plat.
Určite, veď aj ja sa blížim seniórnemu veku :). Ale vážne, seniorov je v EÚ, na Slovensku, ale aj v iných oblastiach sveta čoraz viac a dovolím si povedať, že sa seniorom bude dariť v budúcnosti lepšie ako dnes a preto by sa mali firmy sústrediť na tento perspektívne atraktívny trhový segment. Taktiež by som pripomenul aj možnosť zamestnať seniorov a v niektorých oblastiach ich uprednostniť pred mladšími ročníkmi, pretože u seniora sa môže veľmi dobre skombinovať väčšia skúsenosť s menšími nárokmi na plat.

Má nejaký vplyv na váš biznis výška dane z nehnuteľnosti vo vašej obci alebo meste?

29.04.2019

rozhodne nie

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Vzhľadom na môj vek sa mňa táto hranica 64 rokov týkať nebude a zároveň si poctivo na dôchodok šetrím, prípadne investujem ušetrené peniaze, pretože som nikdy neveril, že náš štát dokáže adekvátne oceniť dôchodcu relevantným dôchodkom. Samozrejme pre mladších ľudí je toto správa, aby začali ešte viac šetriť, pretože matematika nepustí a penzie budú menšie ako tie, ktoré sa vyplácajú dnes.
Vzhľadom na môj vek sa mňa táto hranica 64 rokov týkať nebude a zároveň si poctivo na dôchodok šetrím, prípadne investujem ušetrené peniaze, pretože som nikdy neveril, že náš štát dokáže adekvátne oceniť dôchodcu relevantným dôchodkom. Samozrejme pre mladších ľudí je toto správa, aby začali ešte viac šetriť, pretože matematika nepustí a penzie budú menšie ako tie, ktoré sa vyplácajú dnes.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno Hlavná činnosť, ktorú naša firma poskytuje našim zákazníkom v automobilovom priemysle, je sortovanie dielov, ktoré idú na montážnu linku. V súčasnosti zavádzame moderné technológie, ktoré dokážu pri kombinácii dobre zachytenej fotografie dielu a umelej inteligencie veľmi presne vyhodnotiť, či je diel v poriadku, alebo ho treba vyradiť. Verím, že umelá inteligencia prinesie do všetkých oblastí vysokú efektivitu a kvalitu a úplne nové príležitosti.
Hlavná činnosť, ktorú naša firma poskytuje našim zákazníkom v automobilovom priemysle, je sortovanie dielov, ktoré idú na montážnu linku. V súčasnosti zavádzame moderné technológie, ktoré dokážu pri kombinácii dobre zachytenej fotografie dielu a umelej inteligencie veľmi presne vyhodnotiť, či je diel v poriadku, alebo ho treba vyradiť. Verím, že umelá inteligencia prinesie do všetkých oblastí vysokú efektivitu a kvalitu a úplne nové príležitosti.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr áno V našej firme má cca 50 služobných automobilov a pred rokom sme urobili rozhodnutie, že pokiaľ sa dá, budeme postupne nahrádzať staré vozidlá novými, ktoré sú ekologickejšie. V súčasnosti máme 1 elektrické vozidlo, jedno LPG a 1 hybrid. A v prípade nových dotácií, budeme náš eko-vozový park zväčšovať.
V našej firme má cca 50 služobných automobilov a pred rokom sme urobili rozhodnutie, že pokiaľ sa dá, budeme postupne nahrádzať staré vozidlá novými, ktoré sú ekologickejšie. V súčasnosti máme 1 elektrické vozidlo, jedno LPG a 1 hybrid. A v prípade nových dotácií, budeme náš eko-vozový park zväčšovať.

Dá sa podľa vás spáchať daňový trestný čin omylom?

11.03.2019

skôr áno Každý štatutár rozhoduje, ako sa bude účtovať alebo zdaňovať jeho spoločnosť, zvyčajne na základe odporúčania účtovného oddelenia alebo daňového poradcu. Ak je štatutár zodpovedný a znalý, tak vie posúdiť, kde je tá pomyslená čiara legálneho a nelegálneho. Avšak niekedy aj v dobrej viere sa tá hranica môže prekročiť, buď ako nesprávne vyhodnotené rozhodnutie alebo ako nedostatočné vysvetlenie a príprava od daňového poradcu.
Každý štatutár rozhoduje, ako sa bude účtovať alebo zdaňovať jeho spoločnosť, zvyčajne na základe odporúčania účtovného oddelenia alebo daňového poradcu. Ak je štatutár zodpovedný a znalý, tak vie posúdiť, kde je tá pomyslená čiara legálneho a nelegálneho. Avšak niekedy aj v dobrej viere sa tá hranica môže prekročiť, buď ako nesprávne vyhodnotené rozhodnutie alebo ako nedostatočné vysvetlenie a príprava od daňového poradcu.

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

rozhodne nie Kam vstúpi štát, tam to viacmenej pokazí. Buď svojou nekompetentnosťou, alebo háji záujmy nejakej obchodnej skupiny.
Kam vstúpi štát, tam to viacmenej pokazí. Buď svojou nekompetentnosťou, alebo háji záujmy nejakej obchodnej skupiny.

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr áno Rekreačné poukážky určite nejakou mierou pozitívne podporia cestovný ruch na Slovensku. Avšak treba spolu s tým konštatovať, že je to nesystémové opatrenie, podporuje iba jedno konkrétne ekonomické prostredie, administratívne zaťažujúce pre firmy a vytvára priestor pre vybrané spoločnosti, aby sa priživili na tejto aktivite. Je to nanútený krok politikmi, a v konečnom dôsledku to bude pre slovenskú ekonomiku nevýhodné.
Rekreačné poukážky určite nejakou mierou pozitívne podporia cestovný ruch na Slovensku. Avšak treba spolu s tým konštatovať, že je to nesystémové opatrenie, podporuje iba jedno konkrétne ekonomické prostredie, administratívne zaťažujúce pre firmy a vytvára priestor pre vybrané spoločnosti, aby sa priživili na tejto aktivite. Je to nanútený krok politikmi, a v konečnom dôsledku to bude pre slovenskú ekonomiku nevýhodné.

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno Voľbu mám vyjasnenú, akurát nech sa tí dvaja slniečkari dohodnú, kto to bude :)
Voľbu mám vyjasnenú, akurát nech sa tí dvaja slniečkari dohodnú, kto to bude :)

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Ja som si svoju vojenčinu odslúžil v bojovom útvare v Mariánskych Lázniach v ČR v osemdesiatych rokoch. A môžem prehlásiť, že mne ani nikomu inému, koho som poznal to nič pozitívne neprinieslo. My by sme mali budovať profesionálnu armádu, nerozdávať kapitánske hodnosti politikom, efektívne zbrojiť a asi aj konečne ísť bojovať, nielen podporovať iné armády.
Ja som si svoju vojenčinu odslúžil v bojovom útvare v Mariánskych Lázniach v ČR v osemdesiatych rokoch. A môžem prehlásiť, že mne ani nikomu inému, koho som poznal to nič pozitívne neprinieslo. My by sme mali budovať profesionálnu armádu, nerozdávať kapitánske hodnosti politikom, efektívne zbrojiť a asi aj konečne ísť bojovať, nielen podporovať iné armády.

Očakávate, že sa vašej firmy či organizácie nejako dotkne hospodárske spomalenie v Európe?

21.01.2019

Skôr áno Keďže podnikám v automobilovom priemysle, tak prípadné spomalenie priemyslu v Európe bude mať priamy negatívny vplyv na naše firemné výkony. Ovšem pevne verím, že dnes nehovoríme o prichádzajúcej veľkej kríze, ale o normálnom cykle kapitalistickej ekonomiky.
Keďže podnikám v automobilovom priemysle, tak prípadné spomalenie priemyslu v Európe bude mať priamy negatívny vplyv na naše firemné výkony. Ovšem pevne verím, že dnes nehovoríme o prichádzajúcej veľkej kríze, ale o normálnom cykle kapitalistickej ekonomiky.