Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Paule

Ivan Paule
partner | TPA Audit, s.r.o., Bratislava

Otázka Odpoveď Komentár

Začala vaša spoločnosť s realizovaním proaktívnych plánov na ochranu proti možnému príchodu recesie?

12.08.2019

Áno, už sme začali

Mala by podľa vás vláda zvrátiť prepúšťanie v košických oceliarňach nejakými podporami nad rámec všeobecnej legislatívy?

05.08.2019

skôr nie Takýchto dilem nás možno v krátkom čase čaká viac. Vzhľadom na to, že zadlženosť štátu sa nám počas dobrých rokov nepodarilo významne vylepšiť, treba byť opatrný.
Takýchto dilem nás možno v krátkom čase čaká viac. Vzhľadom na to, že zadlženosť štátu sa nám počas dobrých rokov nepodarilo významne vylepšiť, treba byť opatrný.

Prispieva vaša spoločnosť na filantropiu nad rámec 2 % z dane?

22.07.2019

rozhodne áno Primárne sa snažíme v rámci našich možností pro-bono podporiť niektoré projekty v neziskovom sektore, ktoré sú nám sympatické. V poslednom čase sme začali aj finančne podporovať neziskový sektor. Musím povedať, že nám nie je sympatické, že tieto náklady sú v plnej miere neuznateľné pre účely dane z príjmov.
Primárne sa snažíme v rámci našich možností pro-bono podporiť niektoré projekty v neziskovom sektore, ktoré sú nám sympatické. V poslednom čase sme začali aj finančne podporovať neziskový sektor. Musím povedať, že nám nie je sympatické, že tieto náklady sú v plnej miere neuznateľné pre účely dane z príjmov.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti Iba pre vyššie pozície. Tie máme ale stabilné, čiže executive search potrebujeme len občas. Súčasný dynamický trh práce ovplyvnil u nás skôr nižšie pozície, pri ktorých recruiting robíme inými spôsobmi.
Iba pre vyššie pozície. Tie máme ale stabilné, čiže executive search potrebujeme len občas. Súčasný dynamický trh práce ovplyvnil u nás skôr nižšie pozície, pri ktorých recruiting robíme inými spôsobmi.

Čo je podľa Vás najčastejším dôvodom odchodu zamestnancov?

24.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Veľa mladých ľudí chce skúsiť viac zamestnaní. S vyčerpávaním disponibilných ľudí na trhu práce je to často vyššia platová ponuka.
Veľa mladých ľudí chce skúsiť viac zamestnaní. S vyčerpávaním disponibilných ľudí na trhu práce je to často vyššia platová ponuka.

Má podľa vás význam na Slovensku zálohovať PET fľaše a plechovky aj v prípade, ak by sme neboli schopní získanú surovinu úplne spracovať?

17.06.2019

rozhodne áno Tu ide podľa môjho názoru primárne o zníženie nekontrolovaného odpadu. O spracovanie ide až v druhom rade.
Tu ide podľa môjho názoru primárne o zníženie nekontrolovaného odpadu. O spracovanie ide až v druhom rade.

Plánujete počas letných prázdnin vo svojej firme zamestnať študentov na brigádu alebo stáž?

10.06.2019

rozhodne áno

Ktorý z uvedených spôsobov považujete pri inkase pohľadávok po dobe splatnosti za najúčinnejší?

03.06.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné Kvalitný proces akceptácie klienta pre tým ako pre neho začneme pracovať, vrátane schopnosti platiť svoje záväzky.
Kvalitný proces akceptácie klienta pre tým ako pre neho začneme pracovať, vrátane schopnosti platiť svoje záväzky.

Považujete tovary a služby pre seniorov za potenciálne zaujímavý podnikateľský sektor?

06.05.2019

skôr áno

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

skôr áno

Plánujete si po ústavnom zastropovaní dôchodkového veku viac sporiť na penziu?

15.04.2019

Rozhodne áno Spoliehať sa iba na penziu je dnes riskantné z viacerých dôvodov. Pokiaľ ústavne riešime len vekový strop odchodu do dôchodku ale nie výšku dôchodku, nie je to katastrofa. Výkonnou legislatívou sa znížením dôchodkov bude musieť toto zohľadniť. Bude to len iná forma toho, čo už je dnes možné - predčasného odchodu do dôchodku. Kto bude pracovať dlhšie, bude mať pri neskoršom odchode do dôchodku vyšší dôchodok. Takto je teda dôchodkový strop len marketingová záležitosť a v podstate by sa nič zásadné zmeniť nemalo. Dúfam.
Spoliehať sa iba na penziu je dnes riskantné z viacerých dôvodov. Pokiaľ ústavne riešime len vekový strop odchodu do dôchodku ale nie výšku dôchodku, nie je to katastrofa. Výkonnou legislatívou sa znížením dôchodkov bude musieť toto zohľadniť. Bude to len iná forma toho, čo už je dnes možné - predčasného odchodu do dôchodku. Kto bude pracovať dlhšie, bude mať pri neskoršom odchode do dôchodku vyšší dôchodok. Takto je teda dôchodkový strop len marketingová záležitosť a v podstate by sa nič zásadné zmeniť nemalo. Dúfam.

Uvažujete o zavedení technológií s prvkami umelej inteligencie vo vašom podnikaní či riadení firmy?

08.04.2019

Rozhodne áno

Myslíte si, že firmy, štát a samotní ľudia na Slovensku dostatočne investujú do svojho „ľudského kapitálu“?

01.04.2019

Skôr nie Štát skôr nie, čo sa prejavuje nespokojnosťou so základným a stredným školstvom a odchodom študovať do zahraničia významnej časti vysokoškolákov. Firmy sú podľa mňa v tomto najďalej. Z veľkej miery je to dané korporátnymi štandardmi medzinárodných firiem, čo ovplyvnilo aj chovanie čisto slovenských firiem. Čo mi chýba je posilnenie kultúry osobnej zodpovednosti ľudí pri rozvíjanie svojich osobných znalostí a schopností. Veľa ľudí sa stále spolieha v tomto na štát alebo na firmy. Má to aj praktické dôvody. Keď si zamestnanec sám individuálne dohodne napríklad jazykový kurz, platí si ho z čistej mzdy po tom ako si štát zoberie cca polovicu zo superbrutto mzdového nákladu. Zamestnanec si teda môže dovoliť o polovicu menej hodín ako keby to platila firma a povedzme mu znížila mzdu, čo nie je vždy jednoduché.
Štát skôr nie, čo sa prejavuje nespokojnosťou so základným a stredným školstvom a odchodom študovať do zahraničia významnej časti vysokoškolákov. Firmy sú podľa mňa v tomto najďalej. Z veľkej miery je to dané korporátnymi štandardmi medzinárodných firiem, čo ovplyvnilo aj chovanie čisto slovenských firiem. Čo mi chýba je posilnenie kultúry osobnej zodpovednosti ľudí pri rozvíjanie svojich osobných znalostí a schopností. Veľa ľudí sa stále spolieha v tomto na štát alebo na firmy. Má to aj praktické dôvody. Keď si zamestnanec sám individuálne dohodne napríklad jazykový kurz, platí si ho z čistej mzdy po tom ako si štát zoberie cca polovicu zo superbrutto mzdového nákladu. Zamestnanec si teda môže dovoliť o polovicu menej hodín ako keby to platila firma a povedzme mu znížila mzdu, čo nie je vždy jednoduché.

Pripravujete sa vo vašej firme na prechod na elektrické automobily?

25.03.2019

skôr nie Jazdíme často dlhé trasy ku klientom po Slovensku. Pre tento typ cestovania si myslím budeme musieť na infraštruktúru a komfort ešte chvíľu počkať.
Jazdíme často dlhé trasy ku klientom po Slovensku. Pre tento typ cestovania si myslím budeme musieť na infraštruktúru a komfort ešte chvíľu počkať.

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

neviem / nevyjadrujem sa / iné 1. Podporme vyššiu flexibilitu pri amortizácií strát. Hlavne mladé firmy, firmy čo sú v investičnom prípadne startupovom móde a rovnako napríklad aj developeri týmto zbytočne strácajú. V Rakúsku je toto možné. 2. V oblasti fúzií by som opäť umožnil previesť majetok zanikajúcej firmy do nástupníckej v daňových zostatkových cenách. 3. Zo zdaňovania zamestnancov by som a)zvýšil nezdaniteľnú časť príjmu, b) zaviedol odpočítateľné položky pre mladé rodiny na bývanie, c) zvýšil odpočítateľné položky na deti d) obmedzil opäť rozumným stropom platenie odvodov. Samozrejme, vplyv všetkých zmien by musel byť prepočítaný a zavedený v rozumnom rytme a čase s ohľadom na vývoj plnenia štátneho rozpočtu.
1. Podporme vyššiu flexibilitu pri amortizácií strát. Hlavne mladé firmy, firmy čo sú v investičnom prípadne startupovom móde a rovnako napríklad aj developeri týmto zbytočne strácajú. V Rakúsku je toto možné. 2. V oblasti fúzií by som opäť umožnil previesť majetok zanikajúcej firmy do nástupníckej v daňových zostatkových cenách. 3. Zo zdaňovania zamestnancov by som a)zvýšil nezdaniteľnú časť príjmu, b) zaviedol odpočítateľné položky pre mladé rodiny na bývanie, c) zvýšil odpočítateľné položky na deti d) obmedzil opäť rozumným stropom platenie odvodov. Samozrejme, vplyv všetkých zmien by musel byť prepočítaný a zavedený v rozumnom rytme a čase s ohľadom na vývoj plnenia štátneho rozpočtu.

Je podľa vás prijateľné, ak predstaviteľ štátnej inštitúcie alebo štátom ovládanej firmy odmieta zverejniť svoj životopis?

04.03.2019

skôr nie Ako "akcionár štátu" by som mal mať právo vidieť CV manažéra/odborníka, ktorý sa stará o majetok, ktorý spoluvlastním. V komerčnej sfére má veľa ľudí svoje CV verejné na sociálnej sieti Linked In...
Ako "akcionár štátu" by som mal mať právo vidieť CV manažéra/odborníka, ktorý sa stará o majetok, ktorý spoluvlastním. V komerčnej sfére má veľa ľudí svoje CV verejné na sociálnej sieti Linked In...

Myslíte si, že rekreačné poukážky sú dobrým nástrojom na podporu cestovného ruchu na Slovensku?

18.02.2019

skôr nie Pokiaľ bude dobrá ponuka služieb a ľudia budú mať dostatočný príjem, poukazy nie sú pre zamestnancov potrebné. Iba zbytočne komplikujú systém benefitov a administratívu okolo. Rozumiem ale, že je to vítaný nástroj pre gastro-lístkové firmy, ktoré si z tohoto budú môcť ukrojiť svoju províziu.
Pokiaľ bude dobrá ponuka služieb a ľudia budú mať dostatočný príjem, poukazy nie sú pre zamestnancov potrebné. Iba zbytočne komplikujú systém benefitov a administratívu okolo. Rozumiem ale, že je to vítaný nástroj pre gastro-lístkové firmy, ktoré si z tohoto budú môcť ukrojiť svoju províziu.

Myslíte si, že služby motivačných koučov a mentorov by pre vašu firmu boli prínosné?

11.02.2019

skôr áno

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Rozhodne nie Stotožňujem sa s názorom generála Macka na túto tému. Bez toho aby sme mali v armáde naplnený stav, dokončené prezbrojenie v súlade s našimi záväzkami voči NATO a v súlade s našimi potrebami a tiež bez toho aby sme na to mali pripravenú infraštruktúru vrátane personálu ktorý sa bude mladých ľudí na PVS starať, ubytovacích a stravovacích kapacít, je podľa mňa diskusia na túto tému unáhlená.
Stotožňujem sa s názorom generála Macka na túto tému. Bez toho aby sme mali v armáde naplnený stav, dokončené prezbrojenie v súlade s našimi záväzkami voči NATO a v súlade s našimi potrebami a tiež bez toho aby sme na to mali pripravenú infraštruktúru vrátane personálu ktorý sa bude mladých ľudí na PVS starať, ubytovacích a stravovacích kapacít, je podľa mňa diskusia na túto tému unáhlená.