Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Scheber

Anton Scheber
konateľ | Softec, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Prečo chcú politické strany po voľbách urýchlene budovať cez miliardové úvery predovšetkým diaľnice?

03.02.2020

neviem /nevyjadrujem sa /iné Organizovať verejné zákazky na diaľnice je podstatne jednoduchšie a menej politicky riskantné ako navrhnúť a zrealizovať potrebné reformy sociálnych systémov, riadenia štátu, zdravotníctva alebo školstva.
Organizovať verejné zákazky na diaľnice je podstatne jednoduchšie a menej politicky riskantné ako navrhnúť a zrealizovať potrebné reformy sociálnych systémov, riadenia štátu, zdravotníctva alebo školstva.

Priniesol uplynulý rok pozitívne zmeny pre vaše podnikanie?

16.12.2019

Rozhodne nie

Čo je podľa vás najväčší prínos liberalizácie podnikania pre jednotlivcov po roku 1989?

11.11.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Liberalizácia podnikania viedla uvoľnením aktivity a kreativity občanov k rozmachu ekonomiky a k rastu životnej úrovne. Individuálne záujmy však príliš často prebíjajú záujem verejný. Je načase, aby tu došlo ku korekcií. Som rád, že aspoň na regionálnej úrovni ju začína byť vidieť.
Liberalizácia podnikania viedla uvoľnením aktivity a kreativity občanov k rozmachu ekonomiky a k rastu životnej úrovne. Individuálne záujmy však príliš často prebíjajú záujem verejný. Je načase, aby tu došlo ku korekcií. Som rád, že aspoň na regionálnej úrovni ju začína byť vidieť.

Zaznamenali ste ponuky rôznych súkromných „vybavovačov“ vratiek nadmerných odpočtov DPH?

07.10.2019

Nie

Mali by mať zamestnanci štátnej a verejnej správy na rovnakých pozíciách rozdielny plat podľa toho, kde žijú?

23.09.2019

skôr áno

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.
Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Aspoň by sme sa vyhli každoročnému únavnému PR často práve tých, ktorí pre rast makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú hlavnou podmienkou rastu miezd, robia pramálo...
Aspoň by sme sa vyhli každoročnému únavnému PR často práve tých, ktorí pre rast makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú hlavnou podmienkou rastu miezd, robia pramálo...

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie firemnej dane

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Rastúce napätia v spoločnosti, korodujúca európska i atlantická stabilita, prichádzajúce klimatické zmeny, vyžadujú, aby sme ako zodpovedná spoločnosť mali v dohľadnom čase funkčnú bázickú vojenskú silu schopnú nasadenia v prípade kríz, s možnosťou jej plynulého zväčšovania v prípade potreby. Ak sa nám ju naďalej nebude dariť vytvárať iba z profesionálnych vojakov, bude zrejme potrebné čiastkové povolávanie na +-9 mesiacov, aspoň čiastočne kompenzované rozumnou refundáciou ekonomickej straty povolávaných. Ako východisko však potrebujeme čo najširšiu spoločenskú dohodu politikov na báze spoločenskej zodpovednosti (a nie ekonomických záujmov). Možná koordinačná úloha pre budúceho prezidenta...
Rastúce napätia v spoločnosti, korodujúca európska i atlantická stabilita, prichádzajúce klimatické zmeny, vyžadujú, aby sme ako zodpovedná spoločnosť mali v dohľadnom čase funkčnú bázickú vojenskú silu schopnú nasadenia v prípade kríz, s možnosťou jej plynulého zväčšovania v prípade potreby. Ak sa nám ju naďalej nebude dariť vytvárať iba z profesionálnych vojakov, bude zrejme potrebné čiastkové povolávanie na +-9 mesiacov, aspoň čiastočne kompenzované rozumnou refundáciou ekonomickej straty povolávaných. Ako východisko však potrebujeme čo najširšiu spoločenskú dohodu politikov na báze spoločenskej zodpovednosti (a nie ekonomických záujmov). Možná koordinačná úloha pre budúceho prezidenta...

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Skôr nie Myslím si, že trestné činy zistené pri odpočúvaní sa ukážu byť buď premlčané alebo súdne nepotrestateľné.
Myslím si, že trestné činy zistené pri odpočúvaní sa ukážu byť buď premlčané alebo súdne nepotrestateľné.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.
Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr nie Najviac mi chýba úplný zoznam kandidátov v mojom volebnom okrsku. Ten si žiaľ zrejme prečítam až tesne pred voľbami. Inak dobrou pomôckou pre rozhodovanie sa je prehľad kľúčových hlasovaní konkrétnych poslancov v predchádzajúcom období, ktorý napr. pre Bratislavu zverejnil Denník N, ale asi sa dá zohnať aj inde. Odporúčam.
Najviac mi chýba úplný zoznam kandidátov v mojom volebnom okrsku. Ten si žiaľ zrejme prečítam až tesne pred voľbami. Inak dobrou pomôckou pre rozhodovanie sa je prehľad kľúčových hlasovaní konkrétnych poslancov v predchádzajúcom období, ktorý napr. pre Bratislavu zverejnil Denník N, ale asi sa dá zohnať aj inde. Odporúčam.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

skôr nie Tak ako to už mnohí pomenovali ide v podstate o ekvivalent zvýšenia DPH pre niektorých obchodníkov. Zmeny taríf DPH sa občas používajú na podporu/zaťaženie niektorých druhov tovarov alebo služieb. Ale tu sa idú zaťažovať niektorí podľa veľkosti! Nie je mi jasné ako, a ani čo sa spraví s vybranými prostriedkami. Čo je však horšie, očividne to nie je jasné ani iniciátorom návrhu. Babráci.
Tak ako to už mnohí pomenovali ide v podstate o ekvivalent zvýšenia DPH pre niektorých obchodníkov. Zmeny taríf DPH sa občas používajú na podporu/zaťaženie niektorých druhov tovarov alebo služieb. Ale tu sa idú zaťažovať niektorí podľa veľkosti! Nie je mi jasné ako, a ani čo sa spraví s vybranými prostriedkami. Čo je však horšie, očividne to nie je jasné ani iniciátorom návrhu. Babráci.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Rozhodne politici Samozrejme politici. Oni však majú vždy len maximálne štvorročné obdobie na riadenie spoločnosti a zabezpečenie si znovuzvolenia. To je málo na formuláciu dlhodobejších cieľov a udržanie si odhodlania ísť za ich napĺňaním. Možno by ale raz mohli prekročiť svoj tieň a (ústavnou väčšinou ?) ustanoviť od exekutívy nezávislý, relatívne autonómny orgán vybraných odborníkov, ktorí by naformulovali koncepciu vzdelávania, dlhodobé ciele, opatrenia na ich dosahovanie a nezávisle od volebných cyklov sledovali vývoj. Vlády by zabezpečovali dostatok prostriedkov a boli by zodpovedné za vlastné riadenie školstva v takomto dlhodobom rámci. Naivná predstava? Súčasný stav nášho vzdelávania a očividná neschopnosť vlád poskytnúť víziu a dlhodobo zabezpečiť jej napĺňanie však nútia hľadať zmeny systému...
Samozrejme politici. Oni však majú vždy len maximálne štvorročné obdobie na riadenie spoločnosti a zabezpečenie si znovuzvolenia. To je málo na formuláciu dlhodobejších cieľov a udržanie si odhodlania ísť za ich napĺňaním. Možno by ale raz mohli prekročiť svoj tieň a (ústavnou väčšinou ?) ustanoviť od exekutívy nezávislý, relatívne autonómny orgán vybraných odborníkov, ktorí by naformulovali koncepciu vzdelávania, dlhodobé ciele, opatrenia na ich dosahovanie a nezávisle od volebných cyklov sledovali vývoj. Vlády by zabezpečovali dostatok prostriedkov a boli by zodpovedné za vlastné riadenie školstva v takomto dlhodobom rámci. Naivná predstava? Súčasný stav nášho vzdelávania a očividná neschopnosť vlád poskytnúť víziu a dlhodobo zabezpečiť jej napĺňanie však nútia hľadať zmeny systému...

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

skôr áno