Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

Scheber

Anton Scheber
konateľ | Softec, s.r.o.

Otázka Odpoveď Komentár

Považujete open space za efektívne a optimálne usporiadanie pracovného priestoru vo firme?

15.07.2019

skôr nie Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.
Závisí to od typu práce: čím väčšie sústredenie a rozmýšľanie práca vyžaduje, tým menej vhodné sú veľké priestory. Na druhej strane pre kolektívnu prácu na spoločnom projekte je spoločné sedenie tímu výhodné. Takže optimálne sú asi flexibilne konfigurovateľné priestory podľa vývoja potrieb firmy.

Využívate služby externých firiem (executive search) na priame oslovenie a získanie vhodných ľudí na top pozície vo Vašej spoločnosti?

01.07.2019

v podobnej miere ako v minulosti

Stretli ste sa vo pri svojom podnikaní či riadení firiem so šikanovaním zo strany verejnej moci?

20.05.2019

skôr nie

O zvýšení minimálnej mzdy dnes rozhoduje tripartita a vláda. Mal by sa podľa vás jej rast naviazať na makroekonomické čísla?

22.04.2019

rozhodne áno Aspoň by sme sa vyhli každoročnému únavnému PR často práve tých, ktorí pre rast makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú hlavnou podmienkou rastu miezd, robia pramálo...
Aspoň by sme sa vyhli každoročnému únavnému PR často práve tých, ktorí pre rast makroekonomických ukazovateľov, ktoré sú hlavnou podmienkou rastu miezd, robia pramálo...

Ktoré zníženie daňovo-odvodového zaťaženia by podľa vás najviac pomohlo slovenskej ekonomike?

18.03.2019

zníženie firemnej dane

Myslíte si, že štát by mal vstupovať do cenotvorby obchodných reťazcov?

25.02.2019

skôr nie

V marci si Slováci budú voliť prezidenta. Na základe čoho si vyberiete svojho favorita? Budete sa rozhodovať aj podľa výsledkov predvolebných prieskumov?

04.02.2019

skôr áno

Ste za obnovenie povinnej vojenskej služby na Slovensku?

28.01.2019

Neviem /nevyjadrujem sa / iné Rastúce napätia v spoločnosti, korodujúca európska i atlantická stabilita, prichádzajúce klimatické zmeny, vyžadujú, aby sme ako zodpovedná spoločnosť mali v dohľadnom čase funkčnú bázickú vojenskú silu schopnú nasadenia v prípade kríz, s možnosťou jej plynulého zväčšovania v prípade potreby. Ak sa nám ju naďalej nebude dariť vytvárať iba z profesionálnych vojakov, bude zrejme potrebné čiastkové povolávanie na +-9 mesiacov, aspoň čiastočne kompenzované rozumnou refundáciou ekonomickej straty povolávaných. Ako východisko však potrebujeme čo najširšiu spoločenskú dohodu politikov na báze spoločenskej zodpovednosti (a nie ekonomických záujmov). Možná koordinačná úloha pre budúceho prezidenta...
Rastúce napätia v spoločnosti, korodujúca európska i atlantická stabilita, prichádzajúce klimatické zmeny, vyžadujú, aby sme ako zodpovedná spoločnosť mali v dohľadnom čase funkčnú bázickú vojenskú silu schopnú nasadenia v prípade kríz, s možnosťou jej plynulého zväčšovania v prípade potreby. Ak sa nám ju naďalej nebude dariť vytvárať iba z profesionálnych vojakov, bude zrejme potrebné čiastkové povolávanie na +-9 mesiacov, aspoň čiastočne kompenzované rozumnou refundáciou ekonomickej straty povolávaných. Ako východisko však potrebujeme čo najširšiu spoločenskú dohodu politikov na báze spoločenskej zodpovednosti (a nie ekonomických záujmov). Možná koordinačná úloha pre budúceho prezidenta...

Myslíte si, že dlhoročný výkonný vládny politik ako Robert Fico je vhodným kandidátom na ústavného sudcu?

14.01.2019

Rozhodne nie

Bude podľa vás Gorila po nástenkovom tendri ďalšou kauzou, ktorá pošle do väzenia súčasných či bývalých politikov?

10.12.2018

Skôr nie Myslím si, že trestné činy zistené pri odpočúvaní sa ukážu byť buď premlčané alebo súdne nepotrestateľné.
Myslím si, že trestné činy zistené pri odpočúvaní sa ukážu byť buď premlčané alebo súdne nepotrestateľné.

Ako hodnotíte vplyv dane z poistenia na podnikateľov?

26.11.2018

Negatívne Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.
Lebo to povedie k zdraženiu poistného. Bez toho, aby za tento nový odvod štát podnikateľom niečo poskytol. Naopak: stále sa zhoršujú podnikateľské podmienky, rastú odvody a administratívna záťaž.

Máte pocit, že máte dostatočné informácie o kandidátoch a priebehu komunálnych volieb?

05.11.2018

skôr nie Najviac mi chýba úplný zoznam kandidátov v mojom volebnom okrsku. Ten si žiaľ zrejme prečítam až tesne pred voľbami. Inak dobrou pomôckou pre rozhodovanie sa je prehľad kľúčových hlasovaní konkrétnych poslancov v predchádzajúcom období, ktorý napr. pre Bratislavu zverejnil Denník N, ale asi sa dá zohnať aj inde. Odporúčam.
Najviac mi chýba úplný zoznam kandidátov v mojom volebnom okrsku. Ten si žiaľ zrejme prečítam až tesne pred voľbami. Inak dobrou pomôckou pre rozhodovanie sa je prehľad kľúčových hlasovaní konkrétnych poslancov v predchádzajúcom období, ktorý napr. pre Bratislavu zverejnil Denník N, ale asi sa dá zohnať aj inde. Odporúčam.

Je podľa vás rozumné a legitímne, ak štát cez odvody z obratu presúva zdroje medzi prepojenými odvetviami tak, ako to teraz pri obchodných reťazcoch a farmároch presadzuje SNS?

29.10.2018

skôr nie Tak ako to už mnohí pomenovali ide v podstate o ekvivalent zvýšenia DPH pre niektorých obchodníkov. Zmeny taríf DPH sa občas používajú na podporu/zaťaženie niektorých druhov tovarov alebo služieb. Ale tu sa idú zaťažovať niektorí podľa veľkosti! Nie je mi jasné ako, a ani čo sa spraví s vybranými prostriedkami. Čo je však horšie, očividne to nie je jasné ani iniciátorom návrhu. Babráci.
Tak ako to už mnohí pomenovali ide v podstate o ekvivalent zvýšenia DPH pre niektorých obchodníkov. Zmeny taríf DPH sa občas používajú na podporu/zaťaženie niektorých druhov tovarov alebo služieb. Ale tu sa idú zaťažovať niektorí podľa veľkosti! Nie je mi jasné ako, a ani čo sa spraví s vybranými prostriedkami. Čo je však horšie, očividne to nie je jasné ani iniciátorom návrhu. Babráci.

Myslíte si, že za kvalitu či nekvalitu vzdelávania sú viac zodpovední učitelia alebo politici?

15.10.2018

Rozhodne politici Samozrejme politici. Oni však majú vždy len maximálne štvorročné obdobie na riadenie spoločnosti a zabezpečenie si znovuzvolenia. To je málo na formuláciu dlhodobejších cieľov a udržanie si odhodlania ísť za ich napĺňaním. Možno by ale raz mohli prekročiť svoj tieň a (ústavnou väčšinou ?) ustanoviť od exekutívy nezávislý, relatívne autonómny orgán vybraných odborníkov, ktorí by naformulovali koncepciu vzdelávania, dlhodobé ciele, opatrenia na ich dosahovanie a nezávisle od volebných cyklov sledovali vývoj. Vlády by zabezpečovali dostatok prostriedkov a boli by zodpovedné za vlastné riadenie školstva v takomto dlhodobom rámci. Naivná predstava? Súčasný stav nášho vzdelávania a očividná neschopnosť vlád poskytnúť víziu a dlhodobo zabezpečiť jej napĺňanie však nútia hľadať zmeny systému...
Samozrejme politici. Oni však majú vždy len maximálne štvorročné obdobie na riadenie spoločnosti a zabezpečenie si znovuzvolenia. To je málo na formuláciu dlhodobejších cieľov a udržanie si odhodlania ísť za ich napĺňaním. Možno by ale raz mohli prekročiť svoj tieň a (ústavnou väčšinou ?) ustanoviť od exekutívy nezávislý, relatívne autonómny orgán vybraných odborníkov, ktorí by naformulovali koncepciu vzdelávania, dlhodobé ciele, opatrenia na ich dosahovanie a nezávisle od volebných cyklov sledovali vývoj. Vlády by zabezpečovali dostatok prostriedkov a boli by zodpovedné za vlastné riadenie školstva v takomto dlhodobom rámci. Naivná predstava? Súčasný stav nášho vzdelávania a očividná neschopnosť vlád poskytnúť víziu a dlhodobo zabezpečiť jej napĺňanie však nútia hľadať zmeny systému...

Myslíte si, že zmena zákona prostredníctvom legislatívneho „prílepku“ k úplne inému zákonu by mala byť ústavným súdom zakázaná?

24.09.2018

skôr áno

Je podľa vás potrebné obmedziť dosah protischránkového zákona?

03.09.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné Sám sa ako nezainteresovaný a neprávnik k tomu nemôžem vážne vyjadriť. Zvykli sme si, že zorganizované záujmové skupiny parazitujúce na verejných zdrojoch vedia účinne ovplyvňovať vývoj legislatívy vo svoj prospech. V tomto konkrétnom prípade si však po zalistovaní v internete myslím, že pripravovaná novela má možno iba odstrániť chyby. Ale kto vie? So záujmom budem sledovať vyjadrenia tých niekoľkých médií a osobností, ktorým ešte z času-načas viac-menej verím. Aj Trendu.
Sám sa ako nezainteresovaný a neprávnik k tomu nemôžem vážne vyjadriť. Zvykli sme si, že zorganizované záujmové skupiny parazitujúce na verejných zdrojoch vedia účinne ovplyvňovať vývoj legislatívy vo svoj prospech. V tomto konkrétnom prípade si však po zalistovaní v internete myslím, že pripravovaná novela má možno iba odstrániť chyby. Ale kto vie? So záujmom budem sledovať vyjadrenia tých niekoľkých médií a osobností, ktorým ešte z času-načas viac-menej verím. Aj Trendu.

Považujete prípadný príchod piatej automobilky na Slovensku za prospešný pre krajinu?

09.07.2018

neviem / nevyjadrujem sa / iné

Myslíte si, že slovenské firmy okrádajú ich vlastní zamestnanci a manažéri?

11.06.2018

Skôr nie Odbúranie súkromného vlastníctva za socializmu viedlo k neúcte k verejnému majetku a k značnému zníženiu prahu citlivosti voči rozkrádaniu štátnych podnikov a družstiev. Od návratu súkromného vlastníctva sa podľa mňa zvýšili morálne zábrany kradnúť z firemného majetku, a tiež jeho ochrana. A teší ma, že sa začína (síce veľmi pomaly) zlepšovať aj náš vzťah k verejnému majetku a priestoru.
Odbúranie súkromného vlastníctva za socializmu viedlo k neúcte k verejnému majetku a k značnému zníženiu prahu citlivosti voči rozkrádaniu štátnych podnikov a družstiev. Od návratu súkromného vlastníctva sa podľa mňa zvýšili morálne zábrany kradnúť z firemného majetku, a tiež jeho ochrana. A teší ma, že sa začína (síce veľmi pomaly) zlepšovať aj náš vzťah k verejnému majetku a priestoru.

Ako ste vyhodnotili vyhlásenie prezidenta Andreja Kisku, že už nebude kandidovať v prezidentských voľbách?

21.05.2018

Chce byť nezávislým mediátorom na politickej scéne Obávam sa však, že v našom systéme nie je vážny priestor pre takúto rolu. Preto očakávam, že nakoniec zakotví v nejakom hnutí/strane. Nemyslím si však, že bude mať dostatok energie a odhodlania na to, aby ju sám zakladal.
Obávam sa však, že v našom systéme nie je vážny priestor pre takúto rolu. Preto očakávam, že nakoniec zakotví v nejakom hnutí/strane. Nemyslím si však, že bude mať dostatok energie a odhodlania na to, aby ju sám zakladal.

Pociťujete na domácom trhu výraznejšie zdynamizovanie akvizičných nálad?

30.04.2018

skôr nie Nízka frekvencia oslovení našej spoločnosti v oboch smeroch (kúpa/predaj) mi nenaznačuje nejakú zmenu oproti minulým rokom.
Nízka frekvencia oslovení našej spoločnosti v oboch smeroch (kúpa/predaj) mi nenaznačuje nejakú zmenu oproti minulým rokom.